Często zadawane pytania dotyczące aktywacji

Ile razy mogę dokonać aktywacji moich słowników?

Używając ich zgodnie z warunkami określonymi w Umowie licencyjnej, słowniki można instalować ponownie (np. po aktualizacji systemu operacyjnego lub przekonfigurowaniu komputera) i aktywować nieograniczoną ilość razy.

Na jak wielu stacjach roboczych mogę zainstalować program ABBYY Lingvo x3?

Jeżeli aplikacja została nabyta do użytku prywatnego, może być zainstalowana na dwóch stacjach roboczych. W takim przypadku aplikacja może być uruchomiona na jednej stacji roboczej w danym momencie, nie na dwóch stacjach jednocześnie.

Jeżeli aplikację zainstalowano w sieci firmowej, może być używana tylko w jednej sieci LAN. Aplikacja może być uruchomiona tylko na jednej stacji roboczej w danym momencie (o ile nie stanowi inaczej oddzielna umowa licencyjna z firmą ABBYY).

Więcej szczegółów znajdziesz w Umowie licencyjnej. ABBYY Lingvo beaveractivationdown Często zadawane pytania dotyczące aktywacji

Często zadawane pytania dotyczące aktywacji