Okres próbny

Czym jest okres próbny?

Okres próbny jest okresem, w którym można korzystać z aplikacji na podstawie licencji próbnej. Podczas tego okresu można bezpłatnie używać słownika (lub pakietu słowników).

Rozpoczęcie okresu próbnego

Aby rozpocząć korzystanie ze słownika (lub pakietu słowników) w trybie testowym, kliknij opcję Uruchom w trybie testowym w oknie dialogowym informującym użytkownika, że nie ma licencji na słownik (lub pakiet słowników).

Informacje na temat okresu próbnego, którym objęty jest pakiet słowników

– Jeśli żądany słownik jest dostępny w pakiecie słowników, wówczas okres próbny można rozpocząć tylko dla całego pakietu słowników, a nie dla konkretnego słownika.

– Po zakończeniu okresu próbnego, którym objęty jest pakiet słowników, użytkownik nie będzie mógł bezpłatnie korzystać z żadnego ze słowników znajdujących się w pakiecie niezależnie od tego, czy dodał słownik do programu ABBYY Lingvo.

Przykład. Załóżmy, że użytkownik dodał słownik A z pakietu P do programu ABBYY Lingvo z pominięciem pozostałych słowników. Decyduje się na rozpoczęcie okresu próbnego na taki pakiet słowników i klika opcję Uruchom w trybie próbnym w wyświetlonym oknie dialogowym. Po pewnym czasie okres próbny na pakiet P dobiega końca. Od tej pory, jeśli do programu ABBYY Lingvo zostanie dodany jakikolwiek inny słownik B z pakietu P, użytkownik nie będzie mógł z niego korzystać w trybie testowym. ABBYY Lingvo beaveractivationdown Okres próbny

Okres próbny