Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3

Oprogramowanie Lingvo Dictionary jest z każdą wersją aktualizowane i stale ulepszane. W zależności od regionu użytkownika i zakupionej wersji może on skorzystać z niektórych z poniższych nowych funkcji i słowników.

Słowniki języka angielskiego z objaśnieniami

Po raz pierwszy w programie ABBYY Lingvo dostępne są trzy duże słowniki języka angielskiego z objaśnieniami, autorstwa renomowanych wydawnictw:

ABBYY Lingvo dict image oxford american Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3 New Oxford American Dictionary, 2nd Edition
© 2005 by Oxford University Press, Inc. 250,000 entries.

Słownik New Oxford American Dictionary zawiera 250 tys. haseł. Łatwo można w nim znaleźć znaczenie amerykańskiej wersji danego słowa angielskiego i porównać je z jego odpowiednikiem w brytyjskim angielskim.
ABBYY Lingvo dict image collins cobuild Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3 Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. New Digital Edition 2008
© HarperCollins Publishers, 2008. 88,000 entries.

Słownik przeznaczony dla użytkowników z podstawową znajomością języka angielskiego. Objaśnienia w słowniku składają się z prostych zdań w rzeczywiście używanym angielskim.
ABBYY Lingvo dict image oxford english Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3 Oxford Dictionary of English, Revised Edition
© 2005 by Oxford University Press, Inc. 355,000 entries.

Słownik jednego z największych i najbardziej znanych wydawnictw, Oxford University Press. Zawiera on 355 tys. słów i zalicza się do najbardziej kompletnych słowników na poziomie akademickim. Słownik przeznaczony dla użytkowników z zaawansowaną znajomością języka angielskiego.

17 nowych słowników specjalistycznych i ogólnych

7 nowych słowników języka angielskiego

 • Słownik polityki (En-Ru i Ru-En). K. D. Garnov, N. G. Inozemcewa, 2005
 • Słownik elektroniki (En-Ru i Ru-En). F. W. Lisowski, 2005
 • Słownik psychologii (En-Ru i Ru-En). E. W. Nikoszkowa, 2006
 • Nowy słownik prawniczy rosyjsko-angielski, I. I. Borysenko, W. W. Sajenko, 2006

1 nowy słownik języka niemieckiego

 • Trudności języka niemieckiego (słownik niemiecko-rosyjski dla uczących się), K. W. Archangielskaja, 2003

2 nowe słowniki języka francuskiego

 • Nowy francusko-rosyjski słownik polityki, G. M. Kołpakowa, 2006
 • Rosyjsko-francuski słownik ekonomii, E. P. Ostrowskaja, L. G. Kuzminok, 2005

1 nowy słownik języka włoskiego

 • Włosko-rosyjski słownik prawniczy, S. S. Prokopowicz, 2007

3 nowe słowniki ukraińskie

 • Słownik prawniczy (En-Uk i Uk-En), W. I. Karaban, 2006
 • Słownik wymowy języka ukraińskiego (Uk-Uk).

2 nowe słowniki języka portugalskiego

 • Uniwersalny słownik portugalsko-rosyjski. A. W. Łazarew, 2007
 • Uniwersalny słownik rosyjsko-portugalski. A. W. Łazarew, 2007

Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-chiński

 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-chiński. ABBYY, 2008. Zawierają 1000 najczęściej używanych zwrotów i wyrażeń. Wszystkie hasła zbioru zwrotów i wyrażeń mają nagraną wymowę.

12 zaktualizowanych słowników i zbiorów zwrotów i wyrażeń

Zaktualizowany słownik angielsko-rosyjski ABBYY Lingvo Universal
ABBYY Lingvo dict image lingvo universal Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3Słownik ABBYY Lingvo Universal to ogólny słownik angielsko-rosyjski. Został on stworzony przez zespół profesjonalnych leksykografów firmy ABBYY i przez ostatnie 17 lat był stale aktualizowany.
W roku 2007 słownik ABBYY Lingvo Universal po raz pierwszy ukazał się drukiem. Jest on najbardziej aktualnym, nowoczesnym słownikiem angielsko-rosyjskim spośród wszystkich publikacji dostępnych na rynku.

Zaktualizowane zostały również następujące słowniki i zbiory zwrotów i wyrażeń:

 • Słownik komputerów, Internetu i programowania (En-Ru i Ru-En), E. M. Prodiakow, L. A. Teplicki
 • Słownik komputerów i programowania (En-Ru i Ru-En), E. K. Masłowski, ABBYY
 • Słownik naukowo-techniczny (En-Ru i Ru-En), ABBYY
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-angielski, ABBYY
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-niemiecki, ABBYY
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-francuski, ABBYY
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-włoski, ABBYY
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-hiszpański, ABBYY

Nowe nagrania wymowy

Program ABBYY Lingvo x3 zawiera nowe nagrania wymowy:

 • Uniwersalny słownik hiszpańsko-rosyjski (Es-Ru) – nagrana wymowa 10 000 słów.
 • Słownik wymowy języka ukraińskiego – nagrana wymowa 10 000 słów
 • Nowy pełny słownik rosyjsko-angielski Universal (En-Ru) – 20 000 słów z nagraną wymową.
 • Uniwersalny słownik rosyjsko-niemiecki (Ru-De) – 20 000 słów z nagraną wymową.

Ponadto teraz wszystkie zbiory zwrotów i wyrażeń w programie ABBYY Lingvo x3 są dostarczane z nagraną wymową (ok. 1000 zdań w każdych rozmówkach):

 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-angielski (Ru-En)
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-niemiecki (Ru-De)
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-francuski (Ru-Fr)
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-włoski (Ru-It)
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-hiszpański (Ru-Es)
 • Zbiór zwrotów i wyrażeń rosyjsko-chiński (Ru-Ch)

Wszystkie słowa zostały nagrane przez zawodowych spikerów będących rodzimymi użytkownikami danego języka. Mowa żywych osób, w odróżnieniu od dźwięków generowanych sztucznie, może faktycznie pomóc użytkownikom w nauce prawidłowej wymowy.
Więcej informacji: nagrania wymowy

Język portugalski

Program ABBYY Lingvo po raz pierwszy zawiera słowniki języka portugalskiego.
ABBYY Lingvo x3 zawiera uniwersalne słowniki portugalsko-rosyjski i rosyjsko-portugalski autorstwa A. W. Łazarewa; oba zawierają 115 tys. haseł.
Słowniki te zostały wydane drukiem w roku 2007.

Usługi internetowe

Wyszukiwanie w Wikipedii i sieci Internet
Teraz podczas pracy z programem ABBYY Lingvo można korzystać z wyszukiwarek i Wikipedii.
Użyj
przycisków ABBYY Lingvo button search wiki Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3 i ABBYY Lingvo button search internet Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3 w oknie głównym oraz łączy Znajdź w Wikipedii i Przeszukaj sieć w panelu z prawej strony okna hasła:
ABBYY Lingvo cards click internet wiki Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3

Usługi językowe firmy ABBYY Language Services
Tłumacze firmy ABBYY są gotowi przetłumaczyć wszystko – od dwóch słów do setek stron tekstu. Zapytaj o cennik i złóż zamówienie już teraz.
Więcej informacji: tłumaczenie przez ludzi

Klawiatura wirtualna

Program ABBYY Lingvo x3 udostępnia klawiaturę wirtualną, służącą do wpisywania znaków, które nie znajdują się na klawiaturze użytkownika.
Aby włączyć klawiaturę wirtualną, kliknij przycisk ABBYY Lingvo button vk Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3 w oknie głównym programu ABBYY Lingvo.
Dostępnych jest ponad dwadzieścia układów klawiatury, w tym dla języka angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, łacińskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego, ukraińskiego i francuskiego. ABBYY Lingvo beaverappendixdown Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3

Co nowego w programie ABBYY Lingvo x3