Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych

Dodawanie nowych słów do słowników ćwiczeniowych oznacza tworzenie kart dla tych słów w oknie słownika. Aby przełączyć się na okno słownika, kliknij przycisk Przełącz się na słownik… w oknie ćwiczenia.

Karta słownika ćwiczeniowego zawiera słowo, które należy opanować, jego tłumaczenie, transkrypcję i przykłady zastosowań.

Aby utworzyć kartę, można użyć:

polecenia Utwórz kartę w menu Działania
Aby utworzyć kartę w programie ABBYY Lingvo Tutor:
 1. Wybierz polecenie Twórz kartę… z menu Działania lub kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu create Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych na pasku narzędzi.
 2. W wyświetlonym oknie Karta słownika wypełnij wymagane pola i kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga.

 • Aby dodać tłumaczenia do karty, można użyć polecenia Tłumacz za pomocą programu ABBYY Lingvo…. Metoda ta działa tylko wtedy, gdy dla danego słowa istnieje karta w programie ABBYY Lingvo x3.
 • Można wpisać kilka tłumaczeń, rozdzielając je średnikiem.
 • Po dodaniu tłumaczenia stan karty zmieni się na Do nauczenia. Stan można zmienić, jeśli jest to wymagane.
podobna karta programu ABBYY Lingvo x3
W programie ABBYY Lingvo x3 można dodawać słowa i frazy do słownika ćwiczeniowego. Otwórz w programie ABBYY Lingvo x3 kartę słowa lub frazy, które chcesz dodać. Karty programu ABBYY Lingvo x3 można otwierać bezpośrednio z programu ABBYY Lingvo Tutor bez uruchamiania tego pierwszego. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Wpisz słowo lub frazę, które chcesz dodać, w polu wprowadzania, i wybierz polecenie Tłumacz za pomocą programu ABBYY Lingvo… z menu Narzędzia.
 • Przy tworzeniu karty w słowniku ćwiczeniowym wprowadź słowo lub frazę, które chcesz dodać, w polu Słowo i kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu lingvo Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych.

Na wyświetlonej karcie programu ABBYY Lingvo x3:

 • Kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu tutor Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych na pasku narzędzi karty. Nagłówek karty programu ABBYY Lingvo x3 zostanie skopiowany do pola Słowo karty słownika ćwiczeniowego. Pola Tłumaczenie, Transkrypcja, Przykład i Słowo zostaną wypełnione automatycznie: program ABBYY Lingvo x3 skopiuje pierwsze tłumaczenie, transkrypcję itd. ze swojej karty do karty ćwiczeniowej.
 • Wybierz polecenie Dodaj do słownika ćwiczeniowego ABBYY Lingvo Tutor z menu skrótów karty. Spowoduje to umieszczenie nagłówka karty programu ABBYY Lingvo x3 w polu Słowo, a zaznaczonego słowa w polu Tłumaczenie (jeśli nie zostaną zaznaczone żadne słowa, program ABBYY Lingvo x3 skopiuje słowo, na którym umieszczony został kursor myszy). 

Uwaga. Jeśli karta programu ABBYY Lingvo x3 ma funkcję dźwięku, dźwięk zostanie automatycznie dodany do karty ćwiczeniowej.

W kartach nowo dodanych słów wypełnione zostanie jedynie pole Słowo. Po wprowadzeniu tłumaczeń w polu Tłumaczenie będzie można korzystać z tych kart w ćwiczeniach.

funkcja Historia programu ABBYY Lingvo x3

Można dodawać słowa z historii programu ABBYY Lingvo x3:

 1. Wybierz polecenie Dodaj karty z historii programu ABBYY Lingvo z menu Narzędzia lub kliknij przycisk … na pasku narzędzi okna słownika.
 2. W oknie dialogowym Dodaj karty z historii programu ABBYY Lingvo wybierz słowa i frazy, które chcesz dodać, i kliknij przycisk Dodaj >. Dodane słowa zostaną wyświetlone w oknie listy słów.
 3. Kliknij przycisk Dodaj do słownika.

W kartach nowo dodanych słów wypełnione zostanie jedynie pole Słowo. Po wprowadzeniu tłumaczeń w polu Tłumaczenie będzie można korzystać z tych kart w ćwiczeniach.

ABBYY Lingvo beavertutordown Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych

Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych