Nauka słów

Poniższe instrukcje pomogą Ci zmierzyć się z programem ABBYY Lingvo Tutor. Wykonaj siedem poniższych kroków, aby dowiedzieć się o słownikach ćwiczeniowych, ćwiczeniach, oraz o tym, jak uczynić proces nauki bardziej wydajnym i przyjemnym.

Krok 1. Uruchamianie programu ABBYY Lingvo Tutor

Kliknij polecenie ABBYY Lingvo tu tutor Nauka słów na pasku poleceń:

ABBYY Lingvo tu step 1 Nauka słów

W zależności od aktualnych ustawień wyświetlone zostanie jedno lub dwa okna:

1. Okno dialogowe Witamy w programie ABBYY Lingvo Tutor!

Uwaga. Jeśli chcesz, aby to okno dialogowe nie było wyświetlane przy kolejnym uruchomieniu programu ABBYY Lingvo Tutor, usuń zaznaczenie opcji Wyświetl ponownie to okno dialogowe. Po wyłączeniu okna dialogowego Witamy… kliknięcie polecenia ABBYY Lingvo tu tutor Nauka słów spowoduje wyświetlenie okna słownika.

ABBYY Lingvo tu welcome Nauka słów

Kliknij polecenie ABBYY Lingvo tu open dictionary Nauka słów. Wyświetlone zostanie okno słownika.

2. Okno słownika zawierające listę słów jednego ze słowników dostarczanego z programem Tutor. Para językowa będzie taka sama jak aktualna para w programie ABBYY Lingvo x3. Jeśli chcesz wybrać inny słownik, przejdź do kroku 2. Jeśli chcesz uczyć się słów z bieżącego słownika, przejdź do kroku 3.

ABBYY Lingvo tu Nauka słów

Krok 2. Wybieranie słownika ćwiczeniowego

W menu Narzędzia wybierz polecenie Słowniki…. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Słowniki, zawierające dostępne słowniki dla bieżącej pary językowej. Aby wybrać słownik dla innej pary językowej:
  1. Na pasku narzędzi języków wybierz żądany język źródłowy w polu po lewej stronie i żądany język docelowy w polu po prawej stronie.
  2. Wybierz żądany słownik ćwiczeniowy z listy i kliknij przycisk Wybierz.

ABBYY Lingvo tu step 3 Nauka słów

Uwaga. Słowniki dołączone do programu są tylko przykładami. Można je edytować i aktualizować wedle własnego życzenia lub utworzyć nowe.

 

Więcej informacji:
słowniki ćwiczeniowe
Dodawanie słów do słowników ćwiczeniowych

Krok 3. Rozpoczynanie ćwiczenia

Kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu test Nauka słów na pasku narzędzi okna słownika. Wyświetlona zostanie karta z pierwszym słowem lub frazą.

ABBYY Lingvo tu step 4 Nauka słów

Krok 4. Wpisywanie tłumaczenia

W wyświetlonym oknie ćwiczenia wpisz tłumaczenie słowa lub frazy. Pomóc Ci w tym mogą następujące funkcje:

  • Można wyświetlić pierwszą literę tłumaczenia, klikając przycisk ABBYY Lingvo tu tip Nauka słów
  • Formy gramatyczne tłumaczonego słowa (dostępne po kliknięciu przycisku ABBYY Lingvo tu paradigm Nauka słów)
  • Transkrypcja i przykłady zastosowań
  • Nagrana wymowa (dostępna w niektórych słownikach ćwiczeniowych)

Można wpisać tylko część tłumaczenia.

ABBYY Lingvo tu step 5 Nauka słów

Krok 5. Sprawdzanie tłumaczenia

Po wpisaniu tłumaczenia kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu check Nauka słów.

ABBYY Lingvo tu step 6 Nauka słów

Animowany obrazek poinformuje Cię, czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa:

ABBYY Lingvo tu good Nauka słów – tłumaczenie prawidłowe

ABBYY Lingvo tu oops Nauka słów – tłumaczenie nieprawidłowe

Animacje i znaki wykrzyknika można wyłączyć w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia→Opcje…).

Krok 6. Przechodzenie do następnego słowa

Aby przejść do następnego słowa lub frazy, kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu next Nauka słów.

ABBYY Lingvo tu step 7 Nauka słów

Krok 7. Kończenie ćwiczenia

W pierwszym ćwiczeniu program ABBYY Lingvo Tutor poprosi użytkownika o przetłumaczenie 10 słów. Następnie przycisk ABBYY Lingvo tu next Nauka słów zostanie zmieniony na ABBYY Lingvo tu end Nauka słów.

Można zmienić liczbę słów wyświetlanych w jednym ćwiczeniu i dopasować inne ustawienia programu Tutor na karcie Ćwiczenie okna dialogowego Opcje (Narzędzia→Opcje…).

Ponadto można zaplanować uruchamianie programu ABBYY Lingvo Tutor w określonych porach dnia.

Jeśli chcesz zakończyć lekcję bez przerabiania wszystkich słów, kliknij przycisk ABBYY Lingvo tu swich to dictionary Nauka słów. Spowoduje to przywrócenie okna słownika. Uwaga. W oknie dialogowym Statystyka (Działania→Statystyka…) wyświetlana jest liczba kart w bieżącym słowniku, liczba kart opanowanych i liczba kart ze stanami Do nauczenia, Edytuj i Wstrzymany (więcej informacji na temat stanów kart znajduje się na stronie Stany kart).

ABBYY Lingvo beavertutordown Nauka słów

Nauka słów