Opcje ćwiczeń

Aby uczynić proces uczenia się bardziej wydajnym, program ABBYY Lingvo Tutor oferuje szereg opcji ćwiczeń.

Na karcie Ćwiczenie w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia→Opcje…) można określić: 

  • liczbę kart wyświetlanych w trakcie jednego ćwiczenia,
  • liczbę kart losowo wybieranych ze słownika ćwiczeniowego,
  • liczbę prawidłowych odpowiedzi, których użytkownik musi udzielić, zanim karta zostania oznaczona jako Nauczony,
  • czy program ABBYY Lingvo Tutor ma uznawać początkowe litery tłumaczeń za prawidłowe odpowiedzi,
  • czy użytkownik chce uczyć się tłumaczeń z języka A na język B, z języka B na język A, lub w obie strony.

Na karcie Harmonogram w oknie dialogowym Opcje (Narzędzia→Opcje…) można określić godziny rozpoczynania ćwiczeń:

  • określone dni tygodnia,
  • określona pora dnia,
  • co określony przedział czasu.

Uwaga. Aby program rozpoczynał ćwiczenia co określony przedział czasu, okno słownika musi być zminimalizowane lub zamknięte (w tym drugim przypadku musi być zaznaczona opcja Wyświetl ikonę aplikacji ABBYY Lingvo Tutor na pasku zadań).

ABBYY Lingvo beavertutordown Opcje ćwiczeń

Opcje ćwiczeń