Skróty klawiaturowe

Menu Działania

Rozpocznij ćwiczenie… Rozpoczyna ćwiczenie, umożliwiając naukę słów z wybranego słownika ćwiczeniowego. CTRL+S
Drukuj… Drukuje słowa zaznaczone na liście słów. CTRL+P
Twórz kartę… Wyświetla okno dialogowe Karta słownika, w którym można utworzyć nową kartę. CTRL+N
Edytuj kartę… Wyświetla okno dialogowe Karta słownika, w którym można edytować wybraną kartę. CTRL+E
Usuń kartę Usuwa zaznaczoną kartę ze słownika ćwiczeniowego. CTRL+D

Menu Edycja

Wytnij Wycina zaznaczony tekst z pola wprowadzania i umieszcza go w schowku. CTRL+X
Kopiuj Kopiuje zaznaczony tekst w polu wprowadzania do schowka. CTRL+C; CTRL+INSERT
Wklej Wkleja tekst zapisany w schowku do pola wprowadzania. CTRL+V; SHIFT+INSERT

Menu Narzędzia

Tłumacz za pomocą programu ABBYY Lingvo… Tłumaczy w programie ABBYY Lingvo x3 słowo lub frazę wpisane w polu wprowadzania. CTRL+L
Słowniki… Wyświetla okno dialogowe Słowniki, w którym można wybrać nowy słownik ćwiczeniowy, utworzyć nowy słownik lub go usunąć. CTRL+G
Opcje… Wyświetla okno dialogowe Opcje CTRL+O

Menu Pomoc

Pomoc Wyświetla pomoc programu ABBYY Lingvo Tutor, zawierającą szczegółowy opis programu i jego funkcji oraz instrukcje krok po kroku. Użyj spisu treści, aby przeglądać pomoc, lub kliknij kartę Szukaj i wpisz słowa kluczowe. F1
ABBYY Lingvo beavertutordown Skróty klawiaturowe

Skróty klawiaturowe