Słowniki ćwiczeniowe

Tworzenie słownika ćwiczeniowego

Aby utworzyć słownik ćwiczeniowy

  1. W oknie słownika wybierz polecenia Narzędzia→Słowniki…
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Słowniki podaj ścieżkę do folderu, w którym zapisany zostanie nowy słownik.
  3. Kliknij przycisk Utwórz….
  4. W wyświetlonym oknie dialogowym Nowy słownik podaj nazwę nowego słownika, wybierz języki źródłowy i docelowy i kliknij przycisk OK.

Nowo utworzony słownik zostanie dodany do listy w oknie dialogowym Słowniki. Dodaj słowa do nowego słownika, aby rozpocząć ćwiczenie.

Dodawanie słowników ćwiczeniowych

Aby dodać słownik ćwiczeniowy

  1. W oknie słownika wybierz polecenia Narzędzia→Słowniki…
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Słowniki kliknij przyciskDodaj….
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Dodaj słowniki wybierz żądany słownik, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Uwaga.Można dodawać tylko słowniki w językach, które są obsługiwane w programie ABBYY Lingvo x3.

Dodany słownik będzie wyświetlany w oknie dialogowym Słowniki.

Uwaga. Aby usunąć słownik, wybierz go w oknie dialogowym Słowniki i kliknij przycisk Usuń.

Wybieranie słownika ćwiczeniowego

Dla danego ćwiczenia można wybrać dowolny z dodanych słowników ćwiczeniowych

Aby wybrać słownik ćwiczeniowy

  1. W oknie słownika wybierz polecenia Narzędzia→Słowniki…
  2. W wyświetlonym oknie dialogowym Słowniki wybierz żądany słownik z listy, a następnie kliknij przycisk Wybierz

Na pasku tytułowym okna słownika wyświetlana jest nazwa wybranego słownika i jego para językowa. ABBYY Lingvo beavertutordown Słowniki ćwiczeniowe

Słowniki ćwiczeniowe