Konfigurowanie widoku okna głównego

Czcionkę listy słów oraz przezroczystość nieaktywnego okna można skonfigurować na karcie Widok okna głównego w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia→Opcje…→Widok okna głównego).
ABBYY Lingvo optionsmainwindowview Konfigurowanie widoku okna głównego ABBYY Lingvo beaveroptdown Konfigurowanie widoku okna głównego

Konfigurowanie widoku okna głównego