Konfigurowanie widoku okna hasła

Na karcie Widok okna hasła w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia→Opcje…→Widok okna hasła) można skonfigurować czcionkę, kolor, a także sposób wyświetlania akcentowanych sylab i haseł w oknie hasła.
ABBYY Lingvo optionscardsview Konfigurowanie widoku okna hasła

ABBYY Lingvo lamp Konfigurowanie widoku okna hasłaWskazówki dotyczące korzystania z okien haseł
ABBYY Lingvo lamp Konfigurowanie widoku okna hasłaDlaczego podczas wyszukiwania tłumaczenia pojawia się kilka okien haseł?

ABBYY Lingvo beaveroptdown Konfigurowanie widoku okna hasła

Konfigurowanie widoku okna hasła