Przypisywanie skrótów językowych

Aby szybko przełączać kierunki tłumaczenia, przypisz skróty do języków.

Do każdego języka można przypisać klawisz od 0 do 9. Po naciśnięciu klawiszy Ctrl+(przypisany klawisz liczby) dany język stanie się językiem źródłowym. Po naciśnięciu klawiszy Alt+(przypisany klawisz numeryczny) dany język stanie się językiem docelowym.

  1. Wybierz polecenia Narzędzia→Ustawienia językowe i słownika…→Języki.
  2. Wybierz żądany język z listy języków i kliknij przycisk Przypisz klawisze skrótów….
    ABBYY Lingvo optionslanguageshortcut click button Przypisywanie skrótów językowych
  3. W wyświetlonym oknie dialogowym Klawisze skrótów wybierz opcję Włącz klawisze skrótów. Wybierz klawisz (0–9) z listy rozwijanej. Kliknij przycisk OK.
    ABBYY Lingvo optionslanguageshortcut select key Przypisywanie skrótów językowych
ABBYY Lingvo lamp Przypisywanie skrótów językowychWszystkie skróty programu ABBYY Lingvo

ABBYY Lingvo beaveroptdown Przypisywanie skrótów językowych

Przypisywanie skrótów językowych