Ustawienia aplikacji

Na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia→Opcje…→Ogólne) można skonfigurować język interfejsu, ikonę programu na pasku zadań oraz zachowanie listy słów.
ABBYY Lingvo optionsgeneral Ustawienia aplikacji ABBYY Lingvo beaveroptdown Ustawienia aplikacji

Ustawienia aplikacji