Ustawienia języka i słownika

Na kartach Moje słowniki, Półki oraz Języki w oknie dialogowym Ustawienia językowe i słownikowe (menu Narzędzia→Ustawienia językowe i słownika…) można wybrać języki i słowniki używane podczas pracy, a także skonfigurować półki.
ABBYY Lingvo optionslanguagesanddictionaries Ustawienia języka i słownika

ABBYY Lingvo lamp Ustawienia języka i słownikaW celu wprowadzenia znaków niedostępnych na klawiaturze standardowej można użyć klawiatury wirtualnej.
Aby włączyć klawiaturę wirtualną, kliknij przycisk ABBYY Lingvo button vk Ustawienia języka i słownika w oknie głównym programu ABBYY Lingvo.

ABBYY Lingvo beaveroptdown Ustawienia języka i słownika

Ustawienia języka i słownika