Ustawienia wyszukiwania

Na karcie Znajdź w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia→Opcje…→Znajdź) można skonfigurować funkcję wyszukiwania w słownikach, a także włączyć lub wyłączyć funkcję wyszukiwania automatycznego.
ABBYY Lingvo optionssearch Ustawienia wyszukiwania

ABBYY Lingvo lamp Ustawienia wyszukiwaniaPrzykład zastosowania funkcji wyszukiwania w słownikach

ABBYY Lingvo beaveroptdown Ustawienia wyszukiwania

Ustawienia wyszukiwania