Informacje na temat słowników użytkownika

Szybkie łącza:

Słowniki użytkownika i systemowe

Słowniki systemowe to słowniki dostarczane z programem ABBYY Lingvo.
Pliki słowników systemowych mogą mieć rozszerzenia *.ldp, *.lsd lub *.lod (plik dostępu do słownika sieciowego).

Słowniki użytkownika to słowniki utworzone przez samego użytkownika lub innych użytkowników programu ABBYY Lingvo.
Pliki słowników użytkownika mogą mieć rozszerzenia *.lud lub *.lsd.

Typy słowników użytkownika: LUD i LSD

Słowniki LUD  to proste słowniki zawierające słowa i ich tłumaczenie.
Słowniki LUD łatwo utworzyć, aktualizować i edytować podczas pracy z programem ABBYY Lingvo.
Plik słownika LUD ma rozszerzenie *.lud.

Słowniki LSD mogą zawierać wszelkie typy formatowania i układu, jakie są widoczne w słownikach systemowych programu ABBYY Lingvo (odnośniki, czcionka pogrubiona i kursywa, przykłady zastosowania, komentarze itp.).
Słowniki LSD tworzy się za pomocą programu DSL Compiler.
W przeciwieństwie do słowników LUD, raz utworzonego słownika LSD nie można aktualizować ani edytować.
Plik słownika LSD ma rozszerzenie *.lsd.

Dodawanie słownika użytkownika do aplikacji

Jeżeli już masz plik słownika użytkownika, kliknij go dwa razy, aby go dodać.
Podczas dodawania słowników użytkownika z wcześniejszych wersji programu ABBYY Lingvo zostaną one automatycznie przekonwertowane, aby mogły współpracować z programem ABBYY Lingvo x3.

Kolekcja darmowych słowników użytkownika jest dostępna na stronie http://www.LingvoDA.ru/, skąd można je pobrać.

Rada. Aby za jednym razem dodać kilka słowników użytkownika, zaznacz ich pliki, a następnie przeciągnij je i upuść na półkę programu ABBYY Lingvo.

Rada. Można też dodać słownik klikając opcję Narzędzia→Dodaj słownik z pliku….
Trzeba podać ścieżkę do pliku słownika.

Tworzenie słownika LUD

 1. Kliknij przycisk ABBYY Lingvo button create edit card Informacje na temat słowników użytkownika w głównym oknie programu ABBYY Lingvo. Otworzy się okno dialogowe Twórz/Edytuj hasło.
 2. Z listy rozwijanej Słownik wybierz polecenie <Utwórz…>.
 3. W oknie dialogowym Nowy słownik podaj nazwę słownika, kierunek tłumaczenia oraz komentarze dotyczące słownika. Kliknij przycisk OK.

Aktualizowanie i edycja słownika LUD w programie ABBYY Lingvo

 1. Kliknij przycisk ABBYY Lingvo button create edit card Informacje na temat słowników użytkownika w głównym oknie programu ABBYY Lingvo. Otworzy się okno dialogowe Twórz/Edytuj hasło.
 2. Z listy rozwijanej Słownik wybierz żądany słownik.
 • Aby utworzyć kartę, wprowadź w polu wprowadzania nagłówek karty, a następnie kliknij przycisk ABBYY Lingvo button create card Informacje na temat słowników użytkownika.
  ABBYY Lingvo dictuser create edit card Informacje na temat słowników użytkownika
  W oknie, które się otworzy, wprowadź tekst docelowy, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  ABBYY Lingvo dictuser create card Informacje na temat słowników użytkownika
 • Aby edytować kartę, wybierz z listy żądaną kartę, a następnie kliknij przycisk ABBYY Lingvo button edit card Informacje na temat słowników użytkownika.
  W oknie, które się otworzy, wprowadź tekst docelowy i dokonaj koniecznych zmian, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 • Aby usunąć kartę, wybierz z listy żądaną kartę, a następnie kliknij przycisk ABBYY Lingvo button delete card Informacje na temat słowników użytkownika.

Tworzenie słownika LSD

 1. W edytorze tekstu (takim jak Microsoft® Word lub Notepad) utwórz plik słownika, korzystając z poleceń języka DSL.
 2. Zapisz plik jako dokument *.txt z kodowaniem ANSI lub Unicode.
 3. Zmień rozszerzenie pliku na *.dsl.
 4. Skompiluj tak utworzony plik za pomocą programu DSL Compiler.
  Więcej informacji: pierwszy słownik w języku DSL

Jaka jest lokalizacja pliku słownika?

Aby wyświetlić ścieżkę do pliku słownika:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tego słownika na półce.
 2. W menu, które się otworzy, wybierz opcję Informacje o słowniku. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Informacje o słowniku.
 3. Ścieżka do pliku słownika będzie widoczna na dole okna. Można ją zaznaczyć i skopiować.

Uwaga. Podczas tworzenia słownika LUD, jego plik jest umieszczany w specjalnym folderze. Aby wyświetlić ścieżkę do folderu ze słownikami LUD, kliknij opcję Narzędzia→Ustawienia językowe i słownika…→Moje słowniki. Ścieżka do folderu będzie widoczna na dole okna. Można podać inny folder, w którym mają być przechowywane słowniki LUD. W takiej sytuacji pliki słowników będą przechowywane w podanym folderze.

W jaki sposób kilkoro użytkowników może aktualizować jeden słownik LUD

Aby kilkoro użytkowników mogło jednocześnie pracować z jednym słownikiem LUD, każdy użytkownik musi połączyć ten słownik z programem ABBYY Lingvo na swojej stacji roboczej.
Dodawanie słownika użytkownika do aplikacji

Uwaga. Kilkoro użytkowników może jednocześnie pracować z tym samym słownikiem LSD, lecz nie ma możliwości jego aktualizacji ani edycji.

Zapisywanie słowników po usunięciu, ponownym zainstalowaniu lub aktualizacji programu ABBYY Lingvo

Usunięcie programu ABBYY Lingvo nie powoduje usun
ięcia plików słowników.

Ponowne zainstalowanie programu ABBYY Lingvo spowoduje automatyczne dodanie słowników użytkownika do aplikacji.

Aktualizacja do nowszej wersji programu ABBYY Lingvo (po usunięciu wersji poprzedniej) spowoduje konwersję słowników użytkownika umożliwiającą ich pracę z nową wersją programu ABBYY Lingvo oraz dodanie ich do aplikacji.

Przenoszenie słowników użytkownika na inny komputer

Skopiuj pliki słownika na inny komputer, a następnie połącz je z zainstalowanym na tym komputerze programem ABBYY Lingvo.
Dodawanie słownika użytkownika do aplikacji

Zapisywanie słowników użytkownika po przeinstalowaniu systemu operacyjnego

Przed przeinstalowaniem systemu operacyjnego skopiuj pliki słowników na dysk przenośny.
Po przeinstalowaniu systemu skopiuj pliki słowników z powrotem na komputer i połącz je z programem ABBYY Lingvo.
Dodawanie słownika użytkownika do aplikacji

ABBYY Lingvo lamp Informacje na temat słowników użytkownikahttp://www.LingvoDA.ru/ – strona WWW Stowarzyszenia Użytkowników Słowników Lingvo, na której znajdują się darmowe słowniki użytkowników.

ABBYY Lingvo beaverdictdown Informacje na temat słowników użytkownika

Informacje na temat słowników użytkownika