Krótko o korzystaniu ze słowników

Słowniki lokalne i sieciowe

W przeciwieństwie do słownika lokalnego słownik sieciowy jest dostępny tylko wtedy, gdy dostępne jest połączenie z Internetem.
Więcej informacji: słowniki lokalne i sieciowe

Słowniki systemowe i słowniki użytkownika

Słowniki systemowe to słowniki dostarczone przez firmę ABBYY.

Słowniki użytkownika to słowniki utworzone przez samego użytkownika lub innych użytkowników programu ABBYY Lingvo.
Więcej informacji: słowniki użytkownika

Półka

Do tłumaczenia wykorzystywane są tylko słowniki znajdujące się na półce:
ABBYY Lingvo dicttypes shelf Krótko o korzystaniu ze słowników
Więcej informacji: półki
Usuwanie słownika z półki, umieszczanie słownika na półce, włączanie lub wyłączanie słownika, wybieranie do pracy innego słownika

Więcej informacji: kolejność słowników na półce
Jak można zmienić kolejność słowników i po co to robić

Włączone i wyłączone słowniki na półce

Można wyłączyć każdy słownik na półce, klikając jego ikonę. Wyłączony słownik nie bierze udziału w tłumaczeniu ani wyszukiwaniu, chociaż jest widoczny na półce (jego ikona nie jest “naciśnięta”).
ABBYY Lingvo dicttypes shelf disabled dictionary Krótko o korzystaniu ze słowników
Aby włączyć słownik, ponownie kliknij jego ikonę. ABBYY Lingvo beaverdictdown Krótko o korzystaniu ze słowników

Krótko o korzystaniu ze słowników