Które słowniki są używane podczas tłumaczenia?

Do tłumaczenia program wykorzystuje tylko słowniki widoczne na półce dla bieżącego kierunku tłumaczenia (ich ikony są widoczne powyżej listy słów kiedy półka nie jest ukryta).
ABBYY Lingvo dictusedintranslation shelf Które słowniki są używane podczas tłumaczenia?
Jeżeli słownik jest wyłączony lub niedostępny, tłumaczenie go nie obejmuje.

Uwaga. Domyślnie do tłumaczenia program korzysta z zarówno lokalnych, jak i sieciowych słowników. Aby wyłączyć automatyczne korzystanie ze słowników sieciowych, wybierz opcję Narzędzia→Opcje…→Tłumaczenie online i zaznacz opcję dopiero po kliknięciu łącza.
Aby teraz uruchomić tłumaczenie na podstawie słowników sieciowych, trzeba kliknąć łącze Hasła sieciowe >> na karcie słowa.

Uwaga. Podręczne okno szybkiego tłumaczenia wyświetla tłumaczenie na podstawie pierwszego słownika lokalnego na półce. Jeżeli w pierwszym lokalnym słowniku nie ma tłumaczenia danego słowa, program wyświetla tłumaczenia z drugiego słownika itd.
ABBYY Lingvo dictusedintranslation popup Które słowniki są używane podczas tłumaczenia?
Aby korzystać ze słownika sieciowego do szybkich tłumaczeń, trzeba go pobrać.
Więcej informacji: kolejność słowników na półce
Więcej informacji: szybkie tłumaczenie słów w tekście

ABBYY Lingvo lamp Które słowniki są używane podczas tłumaczenia?Szybkie wybieranie kierunku tłumaczenia

ABBYY Lingvo beaverdictdown Które słowniki są używane podczas tłumaczenia?

Które słowniki są używane podczas tłumaczenia?