Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?

Podczas wyszukiwania w słownikach oraz wyszukiwania automatycznego program korzysta z następujących słowników:

Jeżeli słownik jest wyłączony lub niedostępny, wyszukiwanie go nie obejmuje.

Uwaga. Kliknięcie przycisku ABBYY Lingvo button search Które słowniki są używane podczas wyszukiwania? lub łącza Znaleziono w ABBYY Lingvo spowoduje, że program przeszuka tylko słowniki lokalne. Aby wyszukiwanie objęło słowniki sieciowe, kliknij łącze Znajdź w słownikach sieciowych w oknie wyników wyszukiwania.
ABBYY Lingvo dictusedinsearch click link Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?

Jak można uruchomić wyszukiwanie w jednym tylko słowniku?

  1. Wyłącz wszystkie słowniki oprócz jednego dla wybranego kierunku tłumaczenia. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę słownika na półce, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Aktywuj tylko ten słownik.
  2. Wyłącz wszystkie słowniki dla odwrotnego kierunku tłumaczenia. Aby to zrobić, zmień kierunek tłumaczenia na odwrotny, klikając przycisk ABBYY Lingvo button reverse direction Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?. Prawym przyciskiem myszy kliknij półkę, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Wyłącz wszystkie słowniki.
  3. Wprowadź szukany termin w wierszu hasła, a następnie kliknij przycisk ABBYY Lingvo button search Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?.

Więcej informacji: półki

ABBYY Lingvo lamp Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?Przykłady korzystania z wyszukiwania w słownikach
ABBYY Lingvo lamp Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?Aby szybko zmienić kierunek tłumaczenia na odwrotny, naciśnij klawisze Ctrl+I.
Wszystkie skróty klawiszowe programu ABBYY Lingvo

ABBYY Lingvo beaverdictdown Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?

Które słowniki są używane podczas wyszukiwania?