Półki

Jak wybierać półkę, z którą chcę pracować

Żądaną półkę można wybrać z listy rozwijanej (np. Wszystkie słowniki, Słowniki ogólne lub Słowniki naukowe).
ABBYY Lingvo dictshelves select shelf Półki
Do tłumaczenia są wykorzystywane tylko słowniki wyświetlone na półce.

Uwaga. Dodatkowo w wyszukiwaniu używane są słowniki znajdujące się na półce ze słownikami wybranymi do tłumaczenia w odwrotnym kierunku.
Więcej informacji: jakie słowniki obejmuje wyszukiwanie

Włączanie lub wyłączanie słownika na półce

Można wyłączyć każdy słownik na półce, klikając jego ikonę. Wyłączony słownik nie bierze udziału w tłumaczeniu ani wyszukiwaniu, chociaż jest widoczny na półce (jego ikona nie jest “naciśnięta”).
ABBYY Lingvo dictshelves shelf disabled dictionary Półki
Aby włączyć słownik, ponownie kliknij jego ikonę.

Uwaga. Ten sam słownik może być umieszczony na kilku półkach. Po włączeniu lub wyłączeniu słownika na jednej z półek jego stan na innych półkach nie ulega zmianie.

Umieszczanie słownika na półce i usuwanie go z niej

 1. Kliknij przycisk Słowniki na półce.
 2. Zostanie wyświetlona lista słowników. Słowniki znajdujące się na półce są oznaczone znakiem wyboru.
 3. Kliknij słowniki, które chcesz umieścić na półce lub z niej usunąć.
  ABBYY Lingvo dictshelves dict button list Półki

Uwaga. Ten sam słownik może być umieszczony na kilku półkach. Umieszczenie słownika na jednej półce lub usunięcie go z niej nie powoduje zmian w zawartości innych półek.

Kolejność słowników na półce

Kolejność słowników na półce decyduje o kolejności wyświetlania haseł w oknie hasła.
Więcej informacji: kolejność słowników na półce

Tworzenie własnej półki

Można utworzyć nową półkę dla każdego kierunku tłumaczenia:

 1. Kliknij opcję Narzędzia→Ustawienia językowe i słownika…→Półki.
 2. Wybierz żądany kierunek tłumaczenia u góry okna.
 3. Kliknij przycisk ABBYY Lingvo dictshelves button new shelf Półki.
 4. W oknie Półka, które się pojawi, wprowadź nazwę półki, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Umieść żądane słowniki na półce używając przycisków ABBYY Lingvo dictshelves button delete Półki i ABBYY Lingvo dictshelves button add Półki.
ABBYY Lingvo lamp PółkiAby wyłączyć wszystkie słowniki oprócz jednego:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tego słownika na półce.
 2. W menu, które otworzy się, wybierz Aktywuj tylko ten słownik.
ABBYY Lingvo lamp PółkiAby wyświetlić informacje na temat słownika (liczbę haseł, opis itp.):
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tego słownika na półce.
 2. W oknie, które się otworzy, wybierz Informacje o słowniku.

ABBYY Lingvo beaverdictdown Półki

Półki