Tłumaczenie słów z tekstu
Łatwy dostęp do tłumaczeń słów podczas przeglądania stron internetowych lub czytania tekstu na ekranie
Wyszukiwanie w słownikach
Wyszukiwanie najbardziej odpowiednich tłumaczeń lub przykładów zastosowania słów
ABBYY Language Services
Tłumacze ABBYY zajmą się każdym tekstem – od 2 słów do setek stron
Formy fleksyjne
„5 aircraft” czy „5 aircrafts”
Nagrana wymowa
Nauka poprawnej wymowy jest prosta
Lista słów
Strony słownika można przewracać
Okna haseł
Praca z hasłami jest wygodna
Wyszukiwanie wieloznaczne
Można wyszukiwać słowa zgodnie z określonym szablonem
Funkcje wyszukiwania w słowniku
Przykłady i wskazówki dotyczące wyszukiwania
Wyszukiwanie automatyczne
Jeśli wyniki wyszukiwania nie zawierają odrębnego hasła
Integracja z innymi aplikacjami
Praca z programem ABBYY Lingvo w aplikacjach Microsoft® Word i Microsoft Internet Explorer®
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie i wyszukiwanieTłumaczenie słowa lub frazy
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie i wyszukiwanieWyszukiwanie przykładów zastosowania
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie i wyszukiwaniePrzeglądanie historii haseł
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie i wyszukiwanieZapisywanie historii haseł
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie i wyszukiwanieWyszukiwanie wszystkich słów z taką samą końcówką
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie i wyszukiwanieWybór kierunku tłumaczenia

ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie i wyszukiwanieJeśli zapomnisz pisownię słowa
ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie i wyszukiwanieWskazówki dotyczące korzystania z okien haseł
ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie i wyszukiwanieDlaczego wyszukiwanie tłumaczenia powoduje otwarcie kilku okien z hasłami
ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie i wyszukiwanieIkona ABBYY Lingvo na pasku zadań

ABBYY Lingvo beavertransldown Tłumaczenie i wyszukiwanie

Tłumaczenie i wyszukiwanie