Dlaczego wyszukiwanie tłumaczenia powoduje otwarcie kilku okien z hasłami

Program ABBYY Lingvo wybiera hasło, biorąc pod uwagę formę słowa

Przykładowo, w zależności od kontekstu słowo bit może być rzeczownikiem lub czasownikiem w czasie przeszłym. Dlatego wyszukiwanie tłumaczenia zwróci dwa okna haseł – jedno z nagłówkiem bit (rzeczownik), a drugie z nagłówkiem bite (czasownik).

Do przetłumaczenia słowa nie jest więc konieczna znajomość jego form. Nie trzeba też go wprowadzać w konkretnej postaci akceptowanej przez słownik.

Otwieranie tylko jednego okna hasła

Aby otworzyć kartę hasła dla konkretnego słowa lub frazy, kliknij je dwukrotnie na liście słów.

Wpisz na przykład słowo bit w wierszu hasła. Ponieważ istnieje okno hasła o takim nagłówku, słowo bit zostanie podświetlone na liście słów. Dwukrotnie kliknij to słowo na liście słów, aby wyświetlić na ekranie okno hasła bit.

Rada. Aby wyświetlić okno hasła określonego słowa, można użyć skrótów klawiaturowych. Wprowadź dane słowo w wierszu hasła i naciśnij klawisze Shift+Enter.

ABBYY Lingvo lamp Dlaczego wyszukiwanie tłumaczenia powoduje otwarcie kilku okien z hasłamiWyszukiwanie form słów

ABBYY Lingvo beavertransldown Dlaczego wyszukiwanie tłumaczenia powoduje otwarcie kilku okien z hasłami

Dlaczego wyszukiwanie tłumaczenia powoduje otwarcie kilku okien z hasłami