Formy fleksyjne

„5 aircraft” czy „5 aircrafts”?

Aby poprawnie używać słów, można sprawdzić ich formy gramatyczne (deklinacja, koniugacja itp.). Funkcja ta będzie szczególnie przydatna dla osób, które rozpoczynają naukę języka obcego.

Sprawdzanie form fleksyjnych

Wprowadź słowo w wierszu hasła i kliknij ABBYY Lingvo button inflected forms Formy fleksyjne.
Zostanie wyświetlone okno Formy fleksyjne:
ABBYY Lingvo dialog inflected forms Formy fleksyjne

Uwaga. Aby wyświetlić formy fleksyjne dowolnego słowa w oknie hasła, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu rozwijanego pozycję Pokaż formy fleksyjne.

Drukowanie tabeli fleksyjnej

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Formy fleksyjne.
  2. W wyświetlonym menu wybierz pozycję Drukuj.
ABBYY Lingvo lamp Formy fleksyjneAby wyświetlić formy fleksyjne słowa, wpisz je w wierszu hasła i naciśnij klawisze Ctrl+W. Kombinacji Ctrl+W można także używać w oknie hasła.
Wszystkie klawisze skrótów programu ABBYY Lingvo x3
ABBYY Lingvo lamp Formy fleksyjneW celu wprowadzenia znaków niedostępnych na klawiaturze standardowej można użyć klawiatury wirtualnej.
Aby włączyć klawiaturę wirtualną, kliknij przycisk ABBYY Lingvo button vk Formy fleksyjne w oknie głównym programu ABBYY Lingvo.

ABBYY Lingvo beavertransldown Formy fleksyjne

Formy fleksyjne