Funkcje wyszukiwania w słowniku

Wyszukiwanie przykładów zastosowania słów

Funkcja wyszukiwania w słownika umożliwia znalezienie o wiele większej liczby zastosowań słów niż znajduje się w oknie hasła danego słowa.
Więcej informacji: wyszukiwanie przykładów zastosowania słów

Znajdowanie tłumaczenia słowa lub frazy, które nie ma własnego hasła

Przykładowo, chociaż wyrażenie to win a title nie ma własnego hasła, pojawia się w tekście innych haseł.
Wprowadź frazę to win a title w wierszu hasła i kliknij przycisk Wyszukiwanie tekstowe lub naciśnij klawisze Ctrl+F. Zostanie wyświetlone okno Wyniki wyszukiwania:
ABBYY Lingvo searchcap 1 Funkcje wyszukiwania w słowniku

Znajdowanie najbardziej odpowiedniego tłumaczenia słowa lub frazy

Przykładowo, aby wyświetlić różne sposoby tłumaczenia frazy delicious food, wprowadź je w wierszu hasła i kliknij przycisk Wyszukiwanie tekstowe lub naciśnij klawisze Ctrl+F. W wyświetlonym oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Przykłady:
ABBYY Lingvo searchcap 2 Funkcje wyszukiwania w słowniku

Znajdowanie innych informacji w tekście słownika

Przykładowo, aby znaleźć święta przywoływane w słowniku, wpisz słowo holiday w wierszu hasła i kliknij przycisk Wyszukiwanie tekstowe lub naciśnij klawisze Ctrl+F. W wyświetlonym oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Komentarze: ABBYY Lingvo beavertransldown Funkcje wyszukiwania w słowniku

Funkcje wyszukiwania w słowniku