Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań

Do czego potrzebna jest ikona programu na pasku zadań?

  • Kliknięcie ikony na pasku zadań umożliwia szybkie uruchomienie programu ABBYY Lingvo i wyświetlenie jego okna na wierzchu ekranu.
  • Za pomocą ikony programu można łatwo skonfigurować opcję tłumaczenia słów z tekstu. Wystarczy kliknąć ikonę prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią pozycję z menu rozwijanego.
    ABBYY Lingvo iconintray context menu Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań
  • Wygląd ikony na pasku zadań wskazuje, czy:

Włączanie lub wyłączanie ikony na pasku zadań

Wybierz kolejno pozycje Narzędzia→Opcje…→Ogólne. Zaznacz opcję Umieść ikonę programu ABBYY Lingvo w zasobniku systemowym.

Jeśli ikona ma kolor pomarańczowo-brązowy (ABBYY Lingvo iconintray lva icon Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań)

Program ABBYY Lingvo nie jest uruchomiony, ale można używać opcji pełne wyszukiwanie – aplikacja zostanie automatycznie uruchomiona po naciśnięciu klawiszy Ctrl+Ins+Ins lub Crtl+C+C.
Aby uruchomić program ABBYY Lingvo, kliknij jego ikonę na pasku zadań.

Jeśli ikona ma kolor purpurowy, ale nie znajduje się na niej symbol kuli ziemskiej (ABBYY Lingvo iconintray icon Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań)

Program ABBYY Lingvo jest uruchomiony, ale do tłumaczenia nie są używane słowniki sieciowe. Istnieją dwie możliwe przyczyny tego stanu.

  1. Brak połączenia z Internetem lub serwerem Lingvo.
  2. Opcja Pobierz dopiero po kliknięciu łącza hasła słownika sieciowego jest włączona.
    Aby słowniki sieciowe były zawsze używane podczas tłumaczenia, wybierz pozycje Narzędzia→Opcje…›Tłumaczenie online, a następnie zaznacz opcję Zawsze pobieraj tłumaczenia ze słowników sieciowych.zawsze

Jeśli ikona na pasku zadań wyświetlana jest z symbolem kuli ziemskiej (ABBYY Lingvo iconintray icon with globe Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań)

Program ABBYY Lingvo jest uruchomiony, a słowniki sieciowe używane są podczas tłumaczenia.
Aby wyłączyć funkcję automatycznego korzystania ze słowników sieciowych podczas tłumaczenia, wybierz pozycje Narzędzia→Opcje…→Tłumaczenie online, a następnie zaznacz opcję Pobierz dopiero po kliknięciu łącza hasła słownika sieciowego.

ABBYY Lingvo lamp Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadańAby przetłumaczyć słowo w oknie hasła, należy kliknąć je dwukrotnie.
Wskazówki dotyczące korzystania z okien haseł

ABBYY Lingvo beavertransldown Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań

Ikona ABBYY Lingvo na pasku zadań