Integracja z innymi aplikacjami

Aby szybko przetłumaczyć słowa i frazy z aplikacji Microsoft® Word i Microsoft Internet Explorer®, można użyć menu kontekstowego oraz przycisku ABBYY Lingvo x3.

Rada. Menu kontekstowego oraz przycisku ABBYY Lingvo x3 można używać w aplikacji Microsoft Outlook® podczas edycji wiadomości.
Funkcja ta dostępna jest w sytuacji, gdy Microsoft Word używany jest jako edytor wiadomości w aplikacji Microsoft Outlook (patrz ustawienia Microsoft Outlook).

Uwaga. Podczas pełnej instalacji program ABBYY Lingvo x3 jest integrowany z aplikacjami Microsoft Word i Microsoft Internet Explorer (instalowane są składniki integracyjne).
Aby pominąć instalację składników integracyjnych programu ABBYY Lingvo x3, należy wybrać opcję Użytkownika.

Menu kontekstowe

W trakcie pracy z aplikacją Microsoft Word lub Microsoft Internet Explorer można w łatwy sposób przetłumaczyć słowo lub frazę na stronie za pomocą menu kontekstowego (rozwijanego).
Kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu rozwijanego pozycję Przetłumaczyć w ABBYY Lingvo x3.
ABBYY Lingvo integration context menu Integracja z innymi aplikacjami
Aby przetłumaczyć frazę, zaznacz ją w tekście, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu rozwijanego pozycję Przetłumaczyć w ABBYY Lingvo x3.

Przycisk na pasku zadań aplikacji Microsoft Word

Za pomocą przycisku ABBYY Lingvo x3 na pasku zadań aplikacji Microsoft Word można szybko przetłumaczyć słowa i frazy.
Wystarczy zaznaczyć żądane słowo lub frazę i kliknąć ABBYY Lingvo integration button icon translate Integracja z innymi aplikacjami.
ABBYY Lingvo integration icon Integracja z innymi aplikacjami
Rada. Aby przetłumaczyć słowo, wystarczy umieścić nad nim wskaźnik myszy i nacisnąć ABBYY Lingvo integration button icon translate Integracja z innymi aplikacjami.

Praca z aplikacją Microsoft Word 2007

Aby szybko przetłumaczyć słowo lub frazę, zaznacz je w tekście i kliknij na karcie opcję Tłumacz zaznaczone.
ABBYY Lingvo integration button translate selection Integracja z innymi aplikacjami
Można także wprowadzić słowo lub frazę w polu wprowadzania na karcie i kliknąć ABBYY Lingvo integration button translate Integracja z innymi aplikacjami.
ABBYY Lingvo integration button translate Integracja z innymi aplikacjami

Rada. Aby przetłumaczyć słowo, wystarczy umieścić nad nim wskaźnik myszy i kliknąć na karcie opcję Tłumacz zaznaczone.

ABBYY Lingvo lamp Integracja z innymi aplikacjami Tłumaczenie słów z tekstu

ABBYY Lingvo beavertransldown Integracja z innymi aplikacjami

Integracja z innymi aplikacjami