Jeśli zapomnisz pisownię słowa

W wierszu hasła wpisz słowo w takiej formie, jaką pamiętasz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Jeśli w słowie jest błąd, ABBYY Lingvo wyświetli sugestie pisowni:
ABBYY Lingvo forget suggestion Jeśli zapomnisz pisownię słowa
Kliknij żądane słowo, aby otworzyć jego okno hasła.

Jeśli sugestie pisowni nie zawierają żądanego słowa, skorzystaj z opcji wyszukiwania wieloznacznego

  1. Wprowadź słowo w wierszu hasła, zastępując litery, co do których masz wątpliwości, znakami zapytania „?”.
  2. Kliknij menu Tłumacz→Wyszukiwanie wieloznaczne lub naciśnij klawisze Ctrl+F3.
  3. Zostanie wyświetlone okno Wyniki wyszukiwania wieloznacznego zawierające listę słów spełniających kryteria wyszukiwania. Kliknij żądane słowo, aby otworzyć jego okno hasła.

Jeśli użytkownik nie pamięta dokładnej liczby liter w danej części słowa, należy je zastąpić gwiazdką (*). Znak ten zastępuje sekwencje liter (w tym spacje) podczas wyszukiwania wieloznacznego.
Więcej informacji: wyszukiwanie wieloznaczne

ABBYY Lingvo lamp Jeśli zapomnisz pisownię słowaAby zmienić sekwencję wyświetlania haseł w oknie hasła, zmień kolejność słowników na półce.
Więcej informacji: rozmieszczanie słowników na półce

ABBYY Lingvo beavertransldown Jeśli zapomnisz pisownię słowa

Jeśli zapomnisz pisownię słowa