Nagrana wymowa

Dlaczego niezbędna jest profesjonalnie nagrana wymowa?

Słowniki programu ABBYY Lingvo zawierają wymowę słów nagraną wyłącznie przez profesjonalnych rodzimych użytkowników języka. Mowa żywych osób, w odróżnieniu od dźwięków generowanych sztucznie, może faktycznie pomóc użytkownikom w nauce prawidłowej wymowy.

Które słowniki zawierają nagraną wymowę?

Nagraną wymowę zawierają następujące słowniki:

 • Uniwersalny słownik angielsko-rosyjski LingvoUniversal (En-Ru) – 15 000 słów z nagraną wymową.
 • Pełny słownik niemiecko-rosyjski Universal (De-Ru) – 10 000 słów z nagraną wymową.
 • Nowy słownik francusko-rosyjski Universal (Fr-Ru) – 5000 słów z nagraną wymową.
 • Pełny słownik hiszpańsko-rosyjski Universal (Es-Ru) – 10 000 słów z nagraną wymową.
 • Słownik wymowy języka ukraińskiego Pronouncing (Uk-Uk) – 10 000 słów z nagraną wymową.
 • Nowy pełny słownik rosyjsko-angielski Universal (Ru-En) – 20 000 słów z nagraną wymową.
 • Uniwersalny słownik rosyjsko-niemiecki Universal (Ru-De) – 20 000 słów z nagraną wymową.

Uwaga. Nagrania wymowy są dostępne tylko dla najbardziej popularnych słów.

Ponadto nagrania wymowy dostępne są we wszystkich zbiorach wyrażeń i zwrotów programu ABBYY Lingvo x3:

 • Zbiór wyrażeń i zwrotów rosyjsko-angielski PhraseBook (Ru-En)
 • Zbiór wyrażeń i zwrotów rosyjsko-niemiecki PhraseBook (Ru-De)
 • Zbiór wyrażeń i zwrotów rosyjsko-francuski PhraseBook (Ru-Fr)
 • Zbiór wyrażeń i zwrotów rosyjsko-włoski PhraseBook (Ru-It)
 • Zbiór wyrażeń i zwrotów rosyjsko-hiszpański PhraseBook (Ru-Es)
 • Zbiór wyrażeń i zwrotów rosyjsko-chiński PhraseBook (Ru-Ch)

Uwaga. Posiadana wersja programu ABBYY Lingvo x3 może nie zawierać wszystkich wymienionych słowników oraz zbiorów wyrażeń i zwrotów. Więcej informacji na temat słowników zawartych w posiadanej wersji programu ABBYY Lingvo x3 można uzyskać pod adresem http://www.lingvo.pl/dictionaries/.

Odsłuchiwanie nagranej wymowy

W oknie hasła danego słowa kliknij ikonę ABBYY Lingvo icon sound Nagrana wymowa lub naciśnij klawisze skrótu Ctrl+P.

ABBYY Lingvo card sound icon Nagrana wymowa

Uwaga. Nagrania audio są dostępne tylko dla zdań w zbiorach wyrażeń i zwrotów i najczęściej używanych słów w niektórych słownikach ogólnych (patrz wyżej). Jeśli dla danego słowa dostępna jest nagrana wymowa, obok słowa wyświetlana jest ikona ABBYY Lingvo icon sound Nagrana wymowa (tylko w hasłach słowników wymienionych powyżej).

Uwaga. Aby móc odsłuchać nagraną wymowę, konieczna jest karta dźwiękowa i głośniki lub słuchawki.

ABBYY Lingvo lamp Nagrana wymowaSprawdzanie form fleksyjnych
ABBYY Lingvo lamp Nagrana wymowaSłownik gramatyki

ABBYY Lingvo beavertransldown Nagrana wymowa

Nagrana wymowa