Przeglądanie historii haseł

Na liście rozwijanej wiersza hasła wyświetlanych jest 10 ostatnich słów i fraz

 1. Otwórz listę rozwijaną wiersza hasła, klikając ikonę ABBYY Lingvo button down history Przeglądanie historii haseł.
  ABBYY Lingvo history open list Przeglądanie historii haseł
 2. Kliknij wybrane słowo lub frazę na liście rozwijanej, aby skopiować je do wiersza hasła.
  ABBYY Lingvo history select in list Przeglądanie historii haseł
 3. Kliknij opcję Tłumacz lub naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić tłumaczenie.

W oknie Historia wyświetlanych jest 100 ostatnich słów i fraz

 1. Na liście rozwijanej wiersza hasła kliknij polecenie <Historia…>.
  ABBYY Lingvo history select history Przeglądanie historii haseł
  Rada. Polecenie Historia można także wybrać z menu Tłumaczenie lub uruchomić je za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+H.
 2. W wyświetlonym oknie Historia można przejrzeć 100 ostatnich haseł (tłumaczonych słów i fraz). Kliknij wybrane hasło, aby odświeżyć tłumaczenie.
 3. Oprócz listy wyszukanych haseł można także przeglądać historię okien haseł, tj. 100 ostatnio otwartych okien haseł. W tym celu należy kliknąć łącze Historia hasła w oknie Historia. Na wyświetlonej liście należy kliknąć słowo kluczowe żądanego okna hasła, aby je otworzyć.
ABBYY Lingvo question Przeglądanie historii haseł Nauka przetłumaczonych słów
Dodawanie słów z historii do słownika ćwiczeniowego ABBYY Lingvo Tutor
ABBYY Lingvo question Przeglądanie historii haseł Zapisywanie historii w pliku

ABBYY Lingvo beavertransldown Przeglądanie historii haseł

Przeglądanie historii haseł