Tłumaczenie słów z tekstu

Można wyświetlić tłumaczenie słowa lub frazy z marszu, nie odrywając wzroku od dokumentu tekstowego lub strony internetowej.

Widok pełny (otwarte zostanie okno hasła)

Aby przetłumaczyć słowo lub frazę, zaznacz je i naciśnij klawisze Ctrl+C+C lub Ctrl+Ins+Ins.

Aby przetłumaczyć słowo, kliknij je przytrzymując wybrany klawisz skrótu lub kliknij słowo kółkiem przewijania myszy.
Wybieranie metody podglądu

Zostanie otwarte okno odpowiedniego hasła:
ABBYY Lingvo translationfromtext open card Tłumaczenie słów z tekstu

Uwaga. Długość tłumaczonego fragmentu nie powinna przekraczać 32 znaków.

Widok skrócony (wyświetlone zostanie okno podręczne)

Aby wyświetlić widok skrócony, wystarczy umieścić wskaźnik myszy nad jednym ze słów na ekranie, przytrzymując wybrany klawisz skrótu, lub tylko umieścić wskaźnik myszy nad jednym ze słów.
Wybieranie metody podglądu

Wyświetlone zostanie okno podręczne z tłumaczeniem:
ABBYY Lingvo translationfromtext baloon Tłumaczenie słów z tekstu
W oknie podręcznym wyświetlane jest tłumaczenie tylko z pierwszego słownika lokalnego na półce. Jeśli w pierwszym słowniku brak jest pasującego terminu, zostanie użyty kolejny słownik lokalny, i tak dalej.
Przenoszenie słownika na pierwsze miejsce na półce

Rada. Kliknij łącze nagłówka w oknie podręcznym, aby wyświetlić okno hasła danego słowa.
ABBYY Lingvo translationfromtext click heading Tłumaczenie słów z tekstu

Rada. Możesz zamknąć żółty obszar okna podręcznego. W tym celu kliknij ikonę krzyżyka: ABBYY Lingvo translationfromtext click close Tłumaczenie słów z tekstu

Które języki i słowniki są używane przy tłumaczeniu słów z tekstu?

Domyślnie używana jest wybrana para językowa. Można tłumaczyć w obu kierunkach, co oznacza, że szukane słowo może być w jednym z tych dwóch języków.
Do funkcji tłumaczenia słów z tekstu aplikacja wykorzystuje:

– Słowniki na półce wybrane dla kierunku tłumaczenia w daną stronę. Słowniki te są wyświetlane na górze listy słów.

– Słowniki na półce wybrane dla kierunku tłumaczenia w odwrotną stronę. Aby wyświetlić je na półce, odwróć kierunek tłumaczenia, naciskając klawisze Ctrl+I.

Uwaga. Jeśli słownik zostanie wyłączony lub nie jest dostępny, nie zostanie uwzględniony w wyszukiwaniu tłumaczenia.

Przy pracy z tekstem zawierającym słowa w kilku różnych językach obcych skonfiguruj funkcję tłumaczenia słów z tekstu następująco:

  1. Wybierz pozycje Narzędzia→Opcje…→Tłumaczenie słów z tekstu.
  2. Zaznacz opcję wszystkie języki.

Program ABBYY Lingvo będzie automatycznie ustalał język słowa lub frazy, które chcesz podglądnąć.

ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie słów z tekstu Metodę tłumaczenia słów z tekstu można wybrać, używając ikony programu ABBYY Lingvo na pasku zadań:
  1. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy.
  2. Użyj wyświetlonego menu.

ABBYY Lingvo translationfromtext using icon to setup Tłumaczenie słów z tekstu

ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie słów z tekstu Tłumaczone słowa można przejrzeć w historii haseł.
ABBYY Lingvo question Tłumaczenie słów z tekstu Naciśnięcie klawiszy Ctrl+C+C lub Ctrl+Ins+Ins spowoduje wyświetlenie schowka pakietu Office

ABBYY Lingvo beavertransldown Tłumaczenie słów z tekstu

Tłumaczenie słów z tekstu