Tłumaczenie słowa lub frazy

Tłumaczenie jest proste!

Wystarczy wpisać słowo lub frazę w wierszu hasła, a następnie kliknąć opcję Tłumacz lub nacisnąć klawisz Enter. Resztą zajmie się ABBYY Lingvo.

Jeśli nie znaleziono zgodnego hasła, ABBYY Lingvo wyszuka tłumaczenie w tekście haseł

Przykładowo, z uwagi na to, że nie istnieje odrębne hasło dla wyrażenia to win a title, program ABBYY Lingvo wyszuka tłumaczenie w tekście odpowiednich haseł:
ABBYY Lingvo howtotranslate auto search Tłumaczenie słowa lub frazy
Więcej informacji: wyszukiwanie automatyczne

Słowa można wprowadzać w dowolnej formie

Przykładowo, słownik zawiera słowo agree. Można je wprowadzić do wiersza hasła w dowolnej formie: agree, agreed, agreeing itp. Naciśnij klawisz Enter. Na ekranie zostanie wyświetlone okno hasła dla słowa agree.
Do przetłumaczenia słowa nie jest więc konieczna znajomość jego form. Nie trzeba też go wprowadzać w konkretnej postaci akceptowanej przez słownik.

Rada. Można wyświetlić formy gramatyczne dowolnego słowa.
Więcej informacji: przeglądanie form słów

W przypadku błędnego wpisania słowa ABBYY Lingvo zasugeruje jego prawidłową pisownię

Przykładowo, jeśli użytkownik wpisał słowo koffee zamiast coffee i nacisnął klawisz Enter, ABBYY Lingvo wyświetli listę sugestii pisowni, na której z łatwością można znaleźć poprawnie napisane słowo coffee.
ABBYY Lingvo howtotranslate suggestions Tłumaczenie słowa lub frazy

ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie słowa lub frazyAby wyświetlić tłumaczenie słowa znajdującego się na liście w oknie głównym programu ABBYY Lingvo, należy kliknąć je dwukrotnie myszą.
Więcej informacji: lista słów
ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie słowa lub frazyTłumaczenie słów z tekstu
ABBYY Lingvo lamp Tłumaczenie słowa lub frazyW celu wyświetlenia wcześniej przetłumaczonych słów można użyć historii haseł.

ABBYY Lingvo beavertransldown Tłumaczenie słowa lub frazy

Tłumaczenie słowa lub frazy