Wybór kierunku tłumaczenia

W oknie głównym

Aby wybrać język źródłowy:

  1. Kliknij lewą ikonę języka.
    ABBYY Lingvo languageshortcut click left icon Wybór kierunku tłumaczenia
  2. Z listy rozwijanej wybierz żądany język źródłowy.
    ABBYY Lingvo languageshortcut select in list Wybór kierunku tłumaczenia

W identyczny sposób wybierz język docelowy (prawa ikona języka).

Uwaga. Aby zmienić kierunek tłumaczenia, naciśnij klawisze Ctrl+I.

Używanie skrótów klawiaturowych

Do każdego języka można przypisać klawisz numeryczny z przedziału od 0 do 9. Po naciśnięciu klawiszy Ctrl+(przypisany klawisz numeryczny) wybrany język stanie się językiem źródłowym. Po naciśnięciu klawiszy Alt+(przypisany klawisz numeryczny) dany język stanie się językiem docelowym.

Tworzenie skrótów klawiaturowych dla języka

ABBYY Lingvo question Wybór kierunku tłumaczenia Tworzenie krzyżówek w programie ABBYY Lingvo
Wyszukiwanie wieloznaczne

ABBYY Lingvo beavertransldown Wybór kierunku tłumaczenia

Wybór kierunku tłumaczenia