Wyszukiwanie automatyczne

Na czym polega wyszukiwanie automatyczne?

Jeżeli wyszukiwanie nie przyniosło określonego hasła w słowniku, aplikacja rozpocznie automatyczne wyszukiwanie w treści haseł. Otrzymasz listę wszystkich haseł, w których pojawia się dane słowo lub fraza.

Czym wyszukiwanie automatyczne różni się od wyszukiwania w słownikach?

  1. Wyszukiwanie w słownikach uruchamia się ręcznie, klikając przycisk lub łącze w oknie hasła
  2. W przeciwieństwie do wyszukiwania w słownikach wyszukiwanie automatyczne nie zawiera obszaru komentarzy.
  3. Ustawień wyszukiwania automatycznego nie można zmieniać.
    Można zmieniać ustawienia wyszukiwania w słownikach.

Ustawienia wyszukiwania automatycznego

  • wyszukaj tylko hasła zawierające wszystkie słowa w wierszu hasła;
  • wyszukaj słowa we wszystkich formach;
  • weź pod uwagę kolejność słów;
  • słowa w polu wyszukiwania nie powinny być oddzielone przez inne słowa.

Uwaga. Ustawień wyszukiwania automatycznego nie można zmieniać.

Włączanie lub wyłączanie wyszukiwania automatycznego

Wyszukiwanie automatyczne można włączyć lub wyłączyć na karcie Znajdź okna Opcje (Narzędzia→Opcje…›Znajdź).

Które słowniki uwzględniane są podczas wyszukiwania?

‘Wyszukiwanie obejmuje słowniki zgodne z kierunkiem wyszukiwania oraz kierunkiem odwrotnym.
Więcej informacji: które słowniki uwzględniane są podczas wyszukiwania?

ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie automatyczneWyszukiwanie w słownikach
ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie automatyczneMożliwości wyszukiwania w słownikach
Przykłady i porady dotyczące wyszukiwania
ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie automatyczneAby wyszukiwanie dotyczyło wszystkich języków, wprowadź słowo w wierszu hasła, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+F.

ABBYY Lingvo beavertransldown Wyszukiwanie automatyczne

Wyszukiwanie automatyczne