Wyszukiwanie przykładów zastosowania

Niektóre przykłady użycia słowa podano w oknie hasła.

ABBYY Lingvo usingexamples card description Wyszukiwanie przykładów zastosowania

Aby znaleźć dalsze przykłady użycia, należy użyć wyszukiwania w słowniku.

 1. Wpisz słowo w wierszu hasła i kliknij Wyszukiwanie tekstowe w głównym oknie.
  ABBYY Lingvo search main window Wyszukiwanie przykładów zastosowania

  Można także kliknąć łącze Znaleziono w ABBYY Lingvo w oknie hasła.
  ABBYY Lingvo search card Wyszukiwanie przykładów zastosowania

 2. W otwartym oknie Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Przykłady.
 3. Aby otworzyć okno hasła zawierające poszukiwane przykłady zastosowania, kliknij odpowiednie łącze.
  ABBYY Lingvo search results Wyszukiwanie przykładów zastosowania

Uwaga. Aby skuteczniej wyszukiwać przykłady użycia, skonfiguruj wyszukiwanie w słowniku.

ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie przykładów zastosowaniaInne zastosowania wyszukiwania w słowniku
ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie przykładów zastosowaniaAby uruchomić wyszukiwanie w słownikach sieciowych, kliknij Znajdź w słownikach sieciowych w dolnej części okna Wyniki wyszukiwania.
ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie przykładów zastosowaniaAby uruchomić wyszukiwanie w słownikach, można użyć skrótu Ctrl+F.
Wszystkie skróty ABBYY Lingvo x3

ABBYY Lingvo beavertransldown Wyszukiwanie przykładów zastosowania

Wyszukiwanie przykładów zastosowania