Wyszukiwanie wieloznaczne

Co to jest wyszukiwanie wieloznaczne?

Słowa lub frazy można wyszukiwać za pomocą znaków wieloznacznych. W tym celu należy użyć symboli ? i *:
“?” zastępuje dowolną literę (w tym spację).
* zastępuje dowolną sekwencję liter (w tym spacji).

Przykład:

f?llow
Ta sekwencja znaków pasuje do słów fellow, follow, fallow itd.

summ*r
Ta sekwencja znaków pasuje do słów summer, summator, etc., a także do fraz summable filter, summing counter itd.

Dlaczego wyszukiwanie wieloznaczne jest niezbędne?

Wyszukiwanie wieloznaczne umożliwia:

Używanie wyszukiwania wieloznacznego

  1. W wierszu hasła wprowadź szukany ciąg znaków, zawierający symbole * lub ?.
  2. Kliknij menu Tłumacz→Wyszukiwanie wieloznaczne lub naciśnij klawisze Ctrl+F3.
  3. Wyświetlone zostanie okno Wyniki wyszukiwania wieloznacznego, zawierające listę pasujących słów. Kliknij żądane słowo, aby otworzyć jego okno hasła.
  4. Aby wyświetlić pasujące frazy, kliknij łącze Frazy.

Które słowniki są uwzględniane w wyszukiwaniu wieloznacznym?

W wyszukiwaniu wieloznacznym uwzględniane są słowniki na półce dla danego kierunku tłumaczenia. Jeśli słownik zostanie wyłączony lub nie jest dostępny, nie zostanie uwzględniony w wyszukiwaniu.

Uwaga. W odróżnieniu od wyszukiwania w słownikach, w wyszukiwaniu wieloznacznym uwzględniane są tylko nagłówki wpisów, a nie tekst okien haseł. W oknie Wyniki wyszukiwania wieloznacznego wyświetlanych jest nie więcej niż 1000 wyników.

ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie wieloznaczneUżyj opcji wyszukiwania w słownikach, aby znaleźć przykłady zastosowań.
Inne funkcje wyszukiwania
ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie wieloznaczneAby zamknąć wszystkie okna haseł, naciśnij klawisze Shift+F2
Porada dotycząca korzystania z okien haseł

ABBYY Lingvo beavertransldown Wyszukiwanie wieloznaczne

Wyszukiwanie wieloznaczne