Wyszukiwanie wszystkich słów z taką samą końcówką

Użyj opcji wyszukiwania wieloznacznego:

  1. Wprowadź końcówkę w wierszu hasła, zastępując pozostałe znaki słowa gwiazdką. Przykładowo, aby znaleźć wszystkie słowa z końcówką ancy, należy wprowadzić *ancy w wierszu hasła.
  2. Kliknij menu Tłumacz→Wyszukiwanie wieloznaczne lub naciśnij klawisze Ctrl+F3.
  3. Zostanie wyświetlone okno Wyniki wyszukiwania wieloznacznego zawierające listę słów spełniających kryteria wyszukiwania. Kliknij żądane słowo, aby otworzyć jego okno hasła.
    ABBYY Lingvo equalending click a word Wyszukiwanie wszystkich słów z taką samą końcówką

Więcej informacji: wyszukiwanie wieloznaczne

W ten sposób można wyszukać wszystkie słowa z określoną sekwencją liter na początku (np. prefiks) lub w środku (np. rdzeń).

Jeśli znana sekwencja liter występuje na początku słowa, zapytanie powinno mieć postać abc*, na przykład: dis*.

Jeśli znana sekwencja liter występuje w środku słowa, zapytanie powinno mieć postać *abc*, na przykład: *schl*.

ABBYY Lingvo lamp Wyszukiwanie wszystkich słów z taką samą końcówkąAby przetłumaczyć dowolne słowo w oknie hasła, należy je kliknąć dwukrotnie.
Wskazówki dotyczące korzystania z okien haseł

ABBYY Lingvo beavertransldown Wyszukiwanie wszystkich słów z taką samą końcówką

Wyszukiwanie wszystkich słów z taką samą końcówką