Zapisywanie historii haseł

  1. Kliknij polecenie Historia w menu Tłumaczenie lub naciśnij klawisze Ctrl+H. Zostanie wyświetlone okno Historia.
  2. W dolnej części okna Historia kliknij polecenie Zapisz historię do pliku.
    ABBYY Lingvo historysave click a link Zapisywanie historii haseł
ABBYY Lingvo lamp Zapisywanie historii hasełAby zablokować okno hasła, naciśnij klawisze Ctrl+T.
Porady dotyczące pracy z oknami haseł

ABBYY Lingvo beavertransldown Zapisywanie historii haseł

Zapisywanie historii haseł