Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?

Co to jest przebudowa (indeksowanie słownika)?

Aby można było uruchomić tekstowe wyszukiwanie w słowniku, aplikacja musi mieć indeks słowników. Po dodaniu nowego słownika, aplikacja musi przeprowadzić przebudowę indeksu (dodać do indeksu niezbędne informacje o nowym słowniku), aby możliwe było przeszukanie tego słownika.

Co należy zrobić po wyświetleniu się okna Przebudowa indeksu?

Okno Przebudowa indeksu może pojawić się na ekranie po rozpoczęciu przeszukiwania, szczególnie po uprzednim dodaniu nowego słownika lub kilku słowników.
ABBYY Lingvo troubleindexrebuildwindow dialog Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?

Należy poczekać, aż indeksowanie się zakończy(po dodaniu dużego słownika indeksowanie może potrwać kilka minut). Po kliknięciu Anuluj aplikacja nie będzie uwzględniać danego słownika podczas przeszukiwania. Przebudowa indeksu zostanie uruchomiona ponownie przy następnym wyszukiwaniu.

Uwaga. Program ABBYY Lingvo x3 ma trzy niezależne indeksy: indeks słowników systemowych, indeks słowników użytkownika LSD i indeks słowników użytkownika LUD.
Dzięki temu indeks słowników systemowych nie musi być przebudowywany po każdym dodaniu słownika użytkownika, co oznacza, że indeksowanie zajmuje mniej czasu.
Po aktualizacji słownika LUD jego indeksowanie nie zajmie dużo czasu, gdyż przebudowa będzie mieć wpływ wyłącznie na indeks słowników LUD, zaś indeksy słowników LSD i słowników systemowych pozostaną niezmienione.
Więcej informacji: słowniki użytkownika

ABBYY Lingvo question Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?Co to jest wyszukiwanie w słowniku?
ABBYY Lingvo lamp Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?Przykłady wyszukiwania i wskazówki

ABBYY Lingvo beavertrdown Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?

Dlaczego konieczne jest indeksowanie słowników?