Formatowanie akapitu

Podczas wyświetlania tekstu karty program ABBYY Lingvo x3 formatuje każdy akapit zgodnie z szerokością okna karty. Marginesy akapitów są zdefiniowane w następujący sposób:

  • każdy wiersz stanowi jeden akapit
  • znak hasła podrzędnego „@” stanowi początek akapitu

Innymi słowy, każdy pierwszy wiersz akapitu rozpoczyna się w początkowym punkcie okna karty, a pozostała część akapitu podzielona jest na wiersze (zakończone pełnymi słowami), których długość zależy od szerokości okna karty.

Lewy margines akapitu (licząc od lewego marginesu okna karty) należy określić za pomocą znacznika [m] (gdzie N jest dowolną liczbą z zakresu od 1 do 9). Każdy akapit, począwszy od tego znacznika do końca karty lub do znacznika „[/m]” (wyłączenie przesunięcia marginesu), będzie przesunięty o N spacji w prawo względem lewego marginesu okna karty.

Przykładowo, aby przesunąć tłumaczenie o jedną spację w prawo względem nagłówka karty, należy sformatować kartę w następujący sposób:

little
    [m1]1) маленький[/m]
    [m1][*]@ little one
    малыш
    @
    [/*][/m]
    [m1]2) немного, мало[/m]
    [m1]3) пустяк, мелочь[/m]
    [m1][*]@ little by little
    мало-помалу, постепенно
    @
    [/*][/m]

Formatowanie akapitu