Hasło podrzędne

Karta (hasło) może zawierać hasło podrzędne. Hasła podrzędne zwykle służą do określenia powszechnych wyrażeń i fraz, w których używane są słowa kluczowe. Hasło podrzędne, podobnie jak karta, posiada słowo kluczowe i treść. Jeśli w programie ABBYY Lingvo x3 wyświetlana jest karta główna, są na niej widoczne jedynie słowa kluczowe jej haseł podrzędnych. Hasła podrzędne wyróżnione są innym kolorem. Po kliknięciu słowa kluczowego hasła podrzędnego wyświetlana jest odpowiednia karta. Słowa kluczowe haseł podrzędnych znajdują się na liście słów. Ich kliknięcie powoduje otwarcie odpowiednich kart. W przypadku wybrania kombinacji słów w zewnętrznej aplikacji i naciśnięcia klawiszy CTRL+C+C lub CTRL+INSERT+INSERT wyświetlona zostanie również odpowiednia karta hasła podrzędnego (jeśli istnieje). Jedna karta (hasło) może zawierać kilka haseł podrzędnych.

Słowo kluczowe hasła podrzędnego musi znajdować się na początku nowego wiersza. Pierwszą pozycję w wierszu musi zajmować spacja lub znak tabulacji, po których należy wstawić symbol @. Treść hasła podrzędnego ma identyczną strukturę jak treść karty, jednak musi kończyć się symbolem @ umieszczonym w następnym wierszu. W poniższym przykładzie pokazano kartę z dwoma hasłami podrzędnymi, z których jedno odnosi się do znaczenia 1), a drugie do znaczenia 3):

Przykład 1: 
little
   1) маленький
   [m1][*]
   @ little one
   малыш
   @
   [/*][/m]
   2) немного, мало
   3) пустяк, мелочь
   [m1][*]
   @ little by little
   мало-помалу, постепенно
   @
   [/*][/m]

W słowie kluczowym hasła podrzędnego może znajdować się część opcjonalna i/lub nieuporządkowana. Części te wyświetlane są jedynie na karcie nadrzędnej. Słowo kluczowe hasła podrzędnego wyświetlane na karcie nadrzędnej jest hiperłączem do karty hasła podrzędnego. Kliknięcie tego hiperłącza spowoduje otwarcie karty hasła podrzędnego.

W słownikach systemowych ABBYY Lingvo x3 wyświetlana jest pełna treść wszystkich haseł podrzędnych, gdyż znajdują się one między znacznikami [*] i [/*]. Aby słownik użytkownika miał wygląd zbliżony do słownika systemowego ABBYY Lingvo x3, hasła podrzędne należy umieścić między znacznikami [*] i [/*].

Przykład 2: 
little
   1) маленький
   [m1][*]    @ little finger
   мизинец
   @ little ways
   маленькие, смешные слабости
   @
   [/*][/m]

Uwaga. Jeśli karta zawiera kilka haseł podrzędnych obok siebie, jak pokazano w przykładzie 2 powyżej, wówczas początek nowego hasła podrzędnego stanowi koniec poprzedniego hasła podrzędnego (można wstawić tylko jeden znak @ w celu oddzielenia dwóch haseł podrzędnych).

Hasło podrzędne