Kompilowanie słownika

Aby skompilować słownik o rozszerzeniu *.dsl:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Programy>ABBYY Lingvo x3>DSL Compiler. 
  2. W oknie dialogowym programu DSL Compiler, które się otworzy, wybierz plik *.dsl, który zawiera tekst twojego słownika, a następnie wybierz żądane parametry kompilacji.
  3. Uwaga. Chcąc dodać do słownika pliki graficzne lub dźwiękowe, należy umieścić je w folderze, w którym zlokalizowany jest źródłowy plik DSL.

  4. Kliknij przycisk Kompiluj.
  5. W efekcie kompilacji powstaje plik o rozszerzeniu *.dde i *.lsd. Popraw błędy i ostrzeżenia wymienione w pliku *.dde (jeżeli się pojawiły) i ponownie skompiluj słownik.

Po zakończeniu kompilacji słownika przez program DSL Compiler pojawi się okno dialogowe Informacje o słowniku.

Jeżeli karty obejmują nie tylko tekst w języku docelowym, lecz także fragmenty tekstu w innych językach, takie fragmenty trzeba zawrzeć pomiędzy znacznikami [lang][/lang].

Jeżeli słownik składa się z kilku plików, użyj polecenia #INCLUDE, aby połączyć pliki podczas kompilacji.

Uwaga. 

  • Począwszy od wersji 9.0 programu ABBYY Lingvo można konwertować słowniki *.lud na format *.dsl.
  • Chcąc, aby słownik był widoczny na Półce jako własna ikona, trzeba utworzyć obraz o rozmiarze 14 × 21 w formacie *.bmp. Nazwa obrazu musi być taka sama jak nazwa pliku słownika.

Kompilowanie słownika