Kompilowanie słowników utworzonych we wcześniejszych wersjach programu DSL Compiler

W celu skompilowania słownika utworzonego we wcześniejszej wersji programu DSL Compiler:

Dodaj następujące informacje na początku pliku *.dsl:

  1. Nazwa słownika
  2. Język źródłowy
  3. Język docelowy

Zapisz plik w standardzie Unicode.

Jeśli na przykład użytkownik posiada słownik angielsko-rosyjski o nazwie LingvoTest, do pliku *.dsl należy dodać następujący tekst:

#NAME “LingvoTest”
#INDEX_LANGUAGE “English”
#CONTENTS_LANGUAGE “Russian”

Uwaga. Aby zapisać plik w kodowaniu ANSI, należy dodać informacje na temat strony kodowej, na przykład: #SOURCE_CODE_PAGE “Cyrillic”

Kompilowanie słowników utworzonych we wcześniejszych wersjach programu DSL Compiler