Łącza do innej karty

Tworzenie łączy do innych kart

Karta lub hasło podrzędne (karta podrzędna) może zawierać łącze do innej karty (na przykład synonimu lub antonimu). Aby utworzyć hiperłącze, należy wpisać jedno ze słów kluczowych karty odniesienia w treści danej karty i ująć je w nawiasach ostrych. Słowo w nawiasach ostrych można umieścić w dowolnym miejscu karty z wyjątkiem obszaru słowa kluczowego hasła podrzędnego. Słowo to nie musi znajdować się na początku wiersza. Przy wyświetlaniu karty łącze nie jest oznaczone specjalnym znakiem, lecz ma taki sam kolor jak słowo kluczowe hasła podrzędnego. Po kliknięciu łącza zostaje otwarta inna karta zawierająca tłumaczenie słowa.

Przykładowo, następująca karta zawiera łącze do słowa „binary”:

data
   данные, см. также <<binary>>

Po utworzeniu łącza do karty, której słowo kluczowe zawiera część nieuporządkowaną, można odnieść się do dowolnego wariantu tego słowa kluczowego. Nieuporządkowaną część słowa kluczowego należy w każdym bądź razie wyłączyć.

Wstawianie łącza do karty z innego słownika

  1. Aby wstawić łącze do karty z innego słownika, należy użyć znacznika [ref]. Nazwy wybranego słownika należy użyć jako parametru znacznika.
  2. Nazwę słownika należy ująć w cudzysłów i poprzedzić przedrostkiem „dict”.
  3. Jeśli parametr nie jest określony, łącze będzie wskazywać kartę w tym samym słowniku, w którym znajduje się karta z łączem.
  4. Po znaczniku [ref] należy wstawić znacznik zakończenia [/ref].

Stosowane w poprzedniej wersji programu oznaczenie łącza ‘<<>>’ jest także obsługiwane w nowej wersji programu ABBYY Lingvo x3. Jednak oznaczeń tych należy tylko używać w przypadku łączy do kart w tym samym słowniku.

Oto przykład:

[ref dict="Another dictionary (En-Ru)"]słowo[/ref]

Uwaga. W przypadku używania znaczników [ref] i [/ref] należy się upewnić, że karta odniesienia faktycznie istnieje, gdyż program DSL Compiler nie sprawdza automatycznie poprawności takich odniesień.

Łącza do innej karty