Nieuporządkowana część słowa kluczowego hasła

Słowo kluczowe hasła może zawierać nieuporządkowaną część. Część ta umożliwia dodanie do słów kluczowych określonych informacji językowych, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób należy takich słów używać (np. w połączeniu z jakimi słowami zwykle występują, przykłady rekcji itp.). Uporządkowanie części spowodowałoby umieszczenie słowa kluczowego na liście słów w niewłaściwym miejscu.

Część nieuporządkowana nie jest wyświetlana na liście słów programu ABBYY Lingvo x3 i nie jest używana do tłumaczenia. Oznacza to, że dodanie nieuporządkowanej części do słowa kluczowego hasła nie powoduje utworzenia nowego słowa kluczowego, dlatego nie można użyć tyldy do oznaczenia zarówno słowa kluczowego, jak i dodanej nieuporządkowanej części.

Część nieuporządkowana wyświetlana jest na ekranie wyłącznie w słowie kluczowym hasła. Aby wybrać część tekstu słownika, który ma stanowić nieuporządkowaną część słowa kluczowego hasła, należy użyć nawiasów klamrowych. Przykład:

{to }have
    иметь

Nawiasów klamrowych można także użyć w słowie kluczowym lub w treści karty do oznaczenia indeksu górnego lub dolnego.

Przykład: CO{[sub]}2{[/sub]}-Laser

Nieuporządkowana część słowa kluczowego hasła