Opcjonalna część słowa kluczowego hasła

Słowo kluczowe karty może mieć opcjonalną część oznaczoną nawiasami.

W nawiasach można podać warianty pisowni słowa lub zaznaczyć, że określona cecha morfologiczna występująca w języku źródłowym nie ma zastosowania w języku docelowym.

Przykładowo:

превращать(ся)
   turn into

Co jest równoznaczne z następującym zapisem:

превращать превращаться
    turn into

Jednak w pierwszym przypadku jako słowo kluczowe karty będzie wyświetlane „превращать(ся)”.

Jeżeli kilka części słów kluczowych oznaczono jako nieobowiązkowe, pełna lista słów będzie zawierać każdy możliwy wariant słowa kluczowego. Na przykład słowo kluczowe zapisane w następujący sposób: (пре)вращать(ся) będzie wyświetlane na pełnej liście słów w czterech wariantach: превращаться, превращать, вращаться i вращать.

Uwaga.Zalecamy nieużywanie nawiasów w słowach kluczowych do celów innych niż opisane powyżej.

Patrz również:

Sposób sortowania haseł

Opcjonalna część słowa kluczowego hasła