Pierwszy słownik DSL

Utwórzmy prosty słownik DSL. Nazwiemy go “My first dictionary”. Będzie to słownik angielsko-rosyjski zawierający jedną kartę. Karta będzie zawierać tłumaczenie frazy ”my first dictionary” z języka angielskiego na rosyjski.
Słownik DSL można utworzyć w każdym edytorze tekstu. Zalecamy użycie w tym celu programu Notepad.

 1. W programie Notepad lub innym edytorze tekstu utwórz nowy plik tekstowy. Na samym początku nowego dokumentu tekstowego wprowadź nagłówek nowego słownika. Można skopiować go z tego przykładu, a następnie wkleić do dokumentu:

  #NAME “My first dictionary”
  #INDEX_LANGUAGE “English”
  #CONTENTS_LANGUAGE “Russian”

  Każdy z kodów #NAME, #INDEX_LANGUAGE i #CONTENTS_LANGUAGE musi rozpoczynać nowy wiersz. Po tych kodach następuje jedna spacja i tekst w cudzysłowie. Teks, którego znaczenie wytłumaczono poniżej, musi być podany przez użytkownika. “My first dictionary” to nazwa nowego słownika, “English” to język źródłowy nowego słownika, a “Russian” to jego język docelowy.

 2. Teraz napisz tekst twojej nowej karty słownika. Każda karta słownika musi zawierać słowo kluczowe i treść. Słowo kluczowe to słowo lub wyrażenie, które zostanie przetłumaczone. Zawsze musi być umieszczone na początku wiersza (tzn. nie mogą go poprzedzać żadne inne znaki ani spacje). Treść karty zawiera tłumaczenie, komentarze, uwagi i wszystkie inne informacje, jakie chcesz w niej zawrzeć. Treść karty musi znajdować się poniżej hasła kluczowego i musi być poprzedzona znakiem spacji (wstawianym przez naciśnięcie klawisza Spacja) lub symbolu tabulacji (wstawianym przez naciśnięcie klawisza Tab). Umożliwi to programowi ABBYY Lingvo x3 odróżnianie hasła kluczowego od treści hasła.
  Aby zobaczyć, jak to działa, po prostu skopiuj do twojego dokumentu poniżej nagłówka podany poniżej tekst przykładowy:

  my first dictionary
      мой первый словарь

 3. Zapisz plik słownika w kodowaniu Unicode (w oknie dialogowym Zapisz jako…, wybierz z listy rozwijanej Kodowanie opcję Unicode), a następnie nadaj plikowi nazwę FirstDictionary. Zamknij program Notepad lub inny edytor tekstu, którego używałeś.
 4. Zmień rozszerzenie pliku tekstowego na .dsl – na przykład w Eksploratorze Windows. (Jeżeli w Eksploratorze Windows nie jest widoczne rozszerzenie pliku, wybierz opcję Narzędzia>Opcje folderów, kliknij kartę Widok, a następnie wyczyść pole wyboru przy opcji “Ukryj rozszerzenia znanych typów plików”.)
 5. Uruchom program DSL Compiler (Start>Wszystkie programy>ABBYY Lingvo x3>DSL Compiler x3).
 6. W oknie dialogowym programu DSL Compiler, które się otworzy, w grupie Właściwości pliku źródłowego, wyszukaj plik FirstDictionary.dsl,który zawiera stworzony przez Ciebie słownik, a następnie wybierz znajdującą się poniżej opcję Unicode.
  Upewnij się, że wybrano opcję Twórz słownik gotowych do indeksowania. Wybranie tej opcji sprawi, że program DSL Compiler automatycznie doda do słownika żądane oznaczenia (w przeciwnym razie oznaczenia te trzeba dodać ręcznie podczas tworzenia pliku tekstowego). Należy się także upewnić, że wybrano opcję Twórz plik rejestru błędów (*.dde).
 7. Kliknij przycisk Kompiluj. Jeżeli kompilacja powiodła się, otworzy się okno dialogowe Informacje o słowniku informujące o pomyślnym utworzeniu słownika. W wyniku kompilacji utworzone zostaną dwa pliki: plik słownika o nazwie FirstDictionary.lsd oraz plik o nazwie FirstDictionary.dde , w którym zapisane są wszelkie błędy wykryte podczas kompilacji.
   
  Co mam zrobić, jeżeli podczas kompilacji otrzymam komunikat informujący, że nie znaleziono pliku adnotacji?

  Pliki adnotacji są opcjonalne. Zawierają ogólne informacje o słowniku – o jego autorze, ilości haseł itp. Nasz przykładowy słownik nie będzie miał adnotacji, więc po prostu kliknij przycisk Tak w oknie komunikatu, które się pojawi, a proces kompilacji będzie kontynuowany.

   

  Co mam zrobić, jeżeli kompilacja słownika przez program nie powiedzie się?

  Kompilacja może nie powieść się ze względu na błędy w pliku. Przeglądnij listę błędów w pliku FirstDictionary.dde. Popraw błędy i powtórz proces kompilacji.

 8. Dodaj słownik do programu ABBYY Lingvo x3 (Narzędzia>Dodaj słownik z pliku…) lub po prostu przeciągnij i upuść plik *.lsd file na półkę programu ABBYY Lingvo x3).

Właśnie utworzyłeś Twój pierwszy słownik, który zawiera jedną kartę, czyli jedno hasło słownikowe. Teraz, wiedząc już, jak działa język DSL i program DSL Compiler, możesz rozpocząć tworzenie większych słowników, z których będziesz mógł korzystać w pracy i podczas nauki.

Jeżeli porównasz ten przykładowy słownik z którymś ze słowników dostarczanych z programem ABBYY Lingvo x3, zauważysz, że przykładowa karta zawiera dużo mniej informacji: nie zawiera wymowy, komentarzy itp. Jednak język DSL pozwala na tworzenie słowników, których wygląd i możliwości są podobne do słowników ABBYY Lingvo.

W nowych słownikach można:

 • za pomocą specjalnych znaczników podświetlać na kolorowo fragmenty tekstu, zmieniać czcionkę na pogrubioną, kursywę lub podkreśloną;
 • oznaczać różne obszary na kartach słownika;
 • dodawać łącza do innych kart słownika oraz łącza do stron WWW;
 • utworzyć ikonę, która będzie wyświetlana na półce programu ABBYY Lingvo x3;
 • dodawać obrazy i dźwięk do kart słownika;
 • i wiele więcej…

Wskazówki i pomocne informacje

http://www.LingvoDA.ru/ – strona WWW Stowarzyszenia Użytkowników Słowników Lingvo, na której znajduje się dużych rozmiarów zbiór darmowych dodatkowych słowników do programu ABBYY Lingvo.

Jak mogę utworzyć słownik w innym edytorze tekstu, np. Microsoft Word?

Do tworzenia pliku tekstowego nowego słownika można używać każdego edytora tekstu włącznie z Microsoft Word. Upewnij się, że tekst jest zgodny z powyższymi wymaganiami, tzn. zawiera nagłówek, który określa nazwę słownika oraz język źródłowy i docelowy, słowo kluczowe jest umieszczone na samym początku wiersza, a przed poniższą treścią znajduje się znak spacji lub tabulatora. Po napisaniu tekstu słownika trzeba go zapisać w formacie TXT z kodowaniem Unicode. Aby to zrobić:

 • w programie Microsoft Word 2000, w oknie dialogowym Zapisz jako, wybierz z listy rozwijanej Zapisz jako typ opcję Tekst zakodowany.
 • w programie Microsoft Word 2002, w oknie dialogowym Zapisz jako, wybierz z listy rozwijanej Zapisz jako typ opcję Zwykły tekst, a następnie kliknij przycisk Zapisz. W oknie, które się otworzy, z listy Inne kodowanie wybierz opcję Unicode.

Jeżeli edytor tekstu nie pozwala na wybór kodowania Unicode, zapisz tekst w formacie TXT, a następnie otwórz plik w programie Notepad. Z menu Plik wybierz opcję Zapisz jako…. W oknie, które się otworzy, z listy Kodowanie wybierz opcję Unicode.

Jak można poszerzać i edytować słowniki DSL?

Aby dodać nowe karty lub edytować słownik, który już skompilowano i dodano do programu ABBYY Lingvo x3, usuń słownik z półki programu ABBYY Lingvo x3, otwórz plik słownika *.dsl, który odpowiada skompilowanemu plikowi *.lsd i wprowadź żądane zmiany. Następnie ponownie skompiluj słownik i dodaj go do półki programu ABBYY Lingvo x3.
Nowe karty można też utworzyć w oddzielnym pliku, który można następnie dołączyć do głównego pliku słownika za pomocą polecenia #INCLUDE .

Jak można utworzyć adnotację?

Adnotacje zawierają ogólne informacje o słownikach (tzn. ich autorach, temacie, dacie utworzenia itp.). Te informacje można wyświetlić w programie ABBYY Lingvo x3, klikając dwa razy ikonę słownika na półce. Do tworzenia plików adnotacji zalecamy korzystanie z programu Notepad. Nazwa pliku adnotacji musi być taka sama jak nazwa pliku słownika. Zapisz plik w standardzie Unicode, a następnie zmień rozszerzenie pliku na .ann. Podczas kompilacji plik ten będzie używany przez program DSL Compiler w celu dodania adnotacji do słownika.

Pierwszy słownik DSL