Sortowanie haseł

Słowem kluczowym karty może być słowo lub fraza. Słowa w słowie kluczowym mogą być oddzielone dowolną liczbą spacji. Jednak kilka spacji zostanie zastąpionych jedną, gdy karta zostanie wyświetlona w programie ABBYY Lingvo x3. Spacje uwzględniane są w przypadku, gdy słowa kluczowe pogrupowane są alfabetycznie na liście słów.

Jedna karta może zawierać kilka słów kluczowych. Jeśli karta ma zawierać kilka słów kluczowych, należy wpisać je na początku (każdy w nowym wierszu), a następnie dodać treść karty. Wszystkie słowa kluczowe zostaną wyświetlone na liście słów (każde słowo kluczowe w odpowiednim miejscu na liście). Kliknięcie dowolnego z tych słów kluczowych spowoduje otwarcie odpowiedniej karty.

Lista słów może zawierać słowa w różnych językach. Mogą to być słowa kluczowe haseł lub haseł podrzędnych. Słowa w każdym języku pogrupowane są zgodnie z typową kolejnością występowania w słowniku (tj. alfabetycznie). Litery łacińskie poprzedzają litery cyrylicy.

Znaki, które nie są ignorowane

Dywiz (-), kropka (.), podkreślnik (_), przecinek (,) oraz prawy ukośnik (/) nie są ignorowane.

Można użyć nawiasów okrągłych, aby zaznaczyć opcjonalną część słowa kluczowego, a także nawiasów klamrowych, aby zaznaczyć nieuporządkowaną część słowa kluczowego.

W tekście słowa kluczowego można używać dowolnych znaków specjalnych (na przykład ~ lub ^), jednak przed każdym tego typu znakiem należy wstawić lewy ukośnik (\). Aby użyć lewego ukośnika w tekście słowa kluczowego, należy wstawić podwójny znak (\\).

Patrz również:

Używanie tyldy

Nieuporządkowana część słowa kluczowego hasła

Opcjonalna część słowa kluczowego hasła

Sortowanie haseł