Struktura karty DSL

Karta DSL ma następującą strukturę:

ABBYY Lingvo dsl card Struktura karty DSL

  1. Słowo kluczowe

    Słowo kluczowe musi być wpisane od pierwszego znaku nowego wersu. Dopuszczalne znaki: litery alfabetu, numery, spacje, myślniki, przecinki i nawiasy klamrowe ({}) – w celu oznaczenia niesortowanej części słowa kluczowego.

  2. Treść karty

    Treść karty następuje po słowie kluczowym i rozpoczyna się od nowego wiersza. Pierwszy znak w każdym wierszu treści musi być albo spacją (lub kilkoma spacjami) albo znakiem (lub kilkoma) tabulatora. Treść karty kończy się przed kolejnym słowem kluczowym, które rozpoczyna kolejny wiersz. Treść karty może kończyć się na końcu pliku.

    Uwaga. Kolejność obszarów nie jest ustalona: etykiety, łącza do stron WWW i obrazy można umieścić w dowolnym miejscu w treści karty.

Jeżeli karta jest zbyt długa, można ograniczyć ilość tekstu wyświetlanego na ekranie. Użyj znaczników [*] i [/*], aby oznaczyć niektóre części karty jako opcjonalne – będą wyświetlane tylko w trybie pełnym. Pomiędzy znacznikami [*] i [/*] można zawrzeć każdą część karty z wyjątkiem słowa kluczowego. W programie ABBYY Lingvo x3 tekst opcjonalny jest wyświetlany w innym kolorze.

Aby uczynić tekst źródłowy bardziej czytelnym, między treścią jednej karty a słowem kluczowym następnej można wstawić jeden lub kilka pustych wierszy. Hasła w języku źródłowym nie muszą być ułożone w porządku alfabetycznym. Niemożliwe jest utworzenie dwóch haseł w tym samym słowem kluczowym. Jednak rozróżniana jest wielka i mała litera, co oznacza, że słowa „Cardigan” i „cardigan” są traktowane jako różne słowa kluczowe.

Sposób sortowania haseł
Formatowanie tekstu
Znaczniki DSL
Podhasło
Przykładowe hasła w DSL

Struktura karty DSL