Struktura słownika DSL

Tekst źródłowy dla słownika DSL stanowi zwykły plik tekstowy (*.txt) zakodowany w standardzie UNICODE lub ANSI.

ABBYY Lingvo dsl dict example Struktura słownika DSL

Słownik DSL składa się z haseł słownikowych. Hasło (karta) posiada słowo kluczowe (może to być słowo lub fraza) i treść, która zawiera tłumaczenia i komentarze. Dodanie słownika do półki programu ABBYY Lingvo x3 powoduje, że wszystkie słowa kluczowe słownika są wyświetlane na liście słów. Kliknięcie słowa lub frazy na liście słów otwiera kartę słownika, na której wyświetlone jest hasło.

Program ABBYY Lingvo x3 Multilingual obsługuje słowniki nie tylko w języku rosyjskim, lecz także w innych językach europejskich (pełna lista obsługiwanych języków znajduje się w rozdziale Obsługiwane języki). Język źródłowy i docelowy słownika musi być określony w pliku DSL. Z tego względu na początku każdego pliku DSL trzeba podać nazwę słownika (#NAME “nazwa słownika”), jego język źródłowy (#INDEX_LANGUAGE  “nazwa języka”) oraz docelowy (#CONTENTS_LANGUAGE  “nazwa języka”).

Przykładowo: Chcąc utworzyć słownik angielsko-rosyjski o nazwie “General”, trzeba wprowadzić następujące dane na początku pliku DSL:

#NAME “General”
#INDEX_LANGUAGE “English”
#CONTENTS_LANGUAGE “Russian”

Jeżeli słownik składa się z kilku plików, użyj polecenia #INCLUDE, aby scalić pliki w jeden słownik. Podaj pełną ścieżkę do pliku po spacji lub tabulatorze. W języku DSL znak ukośnika odwrotnego “\” oznacza, ze następujący po nim znak to tekst, a nie znacznik, więc w ścieżce do pliku trzeba użyć podwójnych ukośników odwrotnych “\\”.
Przykładowo:
#INCLUDE “C:\\Dictionaries\\UniverseE.dsl”

Dodatkowo można podać ścieżki do folderu, w którym zlokalizowany jest główny plik DSL (tzn. plik zawierający polecenie #INCLUDE). W takim przypadku podaj albo samą nazwę pliku bez ścieżki albo na początku ścieżki wstaw kropkę (“.”).
Przykładowo:

 1. Jeżeli początkowy słownik znajduje się w katalogu Dictionaries, a słownik, który ma być z nim scalony (Universe2.dsl), znajduje się w tym samym folderze:

  #INCLUDE “Universe2.dsl”

 2. Jeżeli początkowy słownik znajduje się w katalogu Dictionaries, a słownik, który ma być z nim scalony (Universe2.dsl), znajduje się w folderze Dictionaries\Dic:

  #INCLUDE “Dic\\Universe2.dsl”

 3. Jeżeli początkowy słownik znajduje się w katalogu Dictionaries\Dic, a słownik, który ma być z nim scalony (Universe2.dsl), znajduje się w folderze Dictionaries:

  #INCLUDE “..\\Universe2.dsl”

Uwaga.

 • Jeżeli tekst słownika został napisany w standardzie kodowania ANSI, trzeba podać stronę kodową tekstu źródłowego, tzn. dodać znacznik strony kodowej po znacznikach języka źródłowego i docelowego:
  #SOURCE_CODE_PAGE    “nazwa strony kodowej”.
  Nazwy dopuszczalnych stron kodowych:
  Nazwa dopuszczalnej strony kodowej Numer strony kodowej Windows
  Alfabet łaciński 1252
  Cyrylica 1251
  Języki wschodnioeuropejskie 1250
 • Jeżeli tekst słownika zostanie zapisany w kodowaniu ANSI, należy upewnić się, że język źródłowy i docelowy słownika są obsługiwane przez tę samą stronę kodową. Jeżeli nie ma takiej strony kodowej, zapisz słownik w standardzie UNICODE.
 • Jeżeli słownik zostanie zapisany w standardzie UNICODE, nie trzeba podawać strony kodowania.

Pod nagłówkiem znajdują się karty słownika. Każda składa się ze słowa kluczowego i treści. Słowa kluczowe są wyświetlane na liście słów programu ABBYY Lingvo x3, a treść zawiera możliwe tłumaczenia słowa kluczowego.

Struktura karty DSL
Kompilowanie słownika

Struktura słownika DSL