Używanie tyldy

Jak można było zauważyć w przykładach z poprzedniej części, słowo kluczowe wpisywaliśmy ponownie, gdy potrzebowaliśmy go użyć w tekście karty. Można uniknąć konieczności ponownego wpisywania słów, używając tyldy. Tylda (~) wpisana w dowolnej części karty (na przykład w nagłówku hasła podrzędnego) zostanie zastąpiona słowem kluczowym hasła po wyświetleniu tekstu karty lub karty hasła podrzędnego. Uwaga: Jeśli karta zawiera więcej niż jedno słowo kluczowe, wówczas do zastąpienia tyldy będzie używane pierwsze z nich. Patrz poniższy przykład: karta „binary” może mieć następującą postać:

binary
    бинарный
    @ ~ search tree
    бинарное дерево поиска
    @ ~ search
    бинарный поиск
    @

W tekście jednej karty można użyć tyldy dowolną liczbę razy. Można nawet użyć kilku tyld w jednym słowie kluczowym hasła podrzędnego (np. możliwe jest utworzenie następującego hasła podrzędnego – ~ in ~ – na karcie “all”, odpowiednik “all in all”).

Tylda w tekście hasła podrzędnego nie jest zastępowana nagłówkiem hasła podrzędnego, lecz nagłówkiem karty.

Jeśli słowo kluczowe karty zawiera części nieuporządkowane, dowolna tylda umieszczona w tekście karty zostanie zastąpiona najdłuższą uporządkowaną częścią słowa kluczowego hasła.

Umieszczenie przed tyldą znaku ^ powoduje zmianę wielkości pierwszej litery słowa, którym zostanie zastąpiona tylda – wielka litera jest zmieniana na małą i na odwrót. Patrz poniższy przykład:

Havana
    Гавана, столица Кубы
    @ ^~
    гаванская сигара
    @

Używanie tyldy