Wstawianie łączy internetowych

Aby wstawić łącze do strony WWW:

  • Wpisz adres strony WWW między znacznikami [url] i [/url].

Przykładowo: [url]http://www.lingvo.ru[/url].

Na karcie łącze jest podkreślone i oznaczone kolorem (takim samym jak łącza do innych kart). Kolor można zmienić na karcie Widok okna hasła w oknie dialogowym Opcje (menu Narzędzia>Opcje…).

Kliknij łącze, aby otworzyć stronę WWW w domyślnej przeglądarce.

Wstawianie łączy internetowych